Pressmeddelande -

​Det behövs mer kunskap och forskning kring matallergi

En stor del av Sveriges befolkning lider av matallergi och begränsas därför i sin vardag. Nu satsar Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond på att kartlägga vetenskapliga kunskapsluckor inom området barn med matallergi.

Stiftelsen Astma och Allergiförbundets forskningsfond har sedan starten delat ut mer än 175 miljoner till patientnära forskning. En stor del av medlen som ligger till grund för stiftelsen samlades in under kampanjen röda fjädern, 1989. Under 2019 kommer forskningsfonden påbörja ett projekt för att undersöka så kallade vetenskapliga kunskapsluckor.

- Vår förhoppning är att kunna identifiera de behov som barnfamiljer med matallergi har, av allergiforskning och information, och göra en riktad utlysning för vidare forskning av de kunskapsluckor som framkommer från inkomna svar, säger Robert Hejdenberg, ordförande Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

Det är första gången som ett projekt med syfte att identifiera vetenskapliga kunskapsluckor görs i Sverige av en patientorganisation. Denna typ av undersökningar har med stor framgång gjort bland annat i England och vi önskar nu lyfta över detta koncept med patientnära forskning till Sverige, och att genom detta projekt kunna bidra till att kunskap om matallergi ökar och kan hjälpa barnfamiljer i deras problematik

Projektet kommer inledas med en enkät riktad till allmänheten, där de kan ge information kring vad de upplever som svårt med matallergi. Svar från enkäten kommer ligga till grund för att ta fram vetenskapliga forskningsprogram. 

Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond är den enda finansiären i Sverige vars bidrag enbart går till astma- och allergiforskning. För många forskare är fondens ekonomiska stöd avgörande. Forskningsfonden ser med glädje fram emot att i slutet av 2019 utlysa projektets identifierade kunskapslucka för vidare forskning i detta område.

Vid frågor kontakta fondsekreterare Jonas BrinnmyrStiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond, telefon 070 649 92 45,

eller ordförande Robert Hejdenberg, telefon 0705 401 952

Vid press- och mediefrågor kontakta pressekreterare Anna Järphammar, telefon 0730 88 66 22

Relaterade länkar

Ämnen

  • Medicin, läkemedel

Kategorier

  • kunskapsluckor
  • stiftelsen forskningsfonden
  • forskningsfonden
  • forskning
  • allergi
  • matallergi

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364