Pressmeddelande -

Det finns för få rökfria och allergianpassade flerbostadshus i Sverige

27 fastighetsägare i landet har flerfamiljshus som är rökfria och 13 av dem har även regler om att det ska vara fritt från pälsdjur. Ytterligare allergianpassningar i hus finns hos 8 av fastighetsägarna. Det visar en kartläggning av rökfria och allergianpassade flerbostadshus som Astma- och Allergiförbundet gjort i samarbete med Riksförbundet VISIR.

Kartläggningen har utförts under september och oktober månad 2011 och 251 fastighetsägare inom allmännyttan (SABO) har tillfrågats och 84 har svarat.

-          Vi anser att alla har rätt till en rökfri miljö hemma även om man bor i flerfamiljshus. Det är ett krav som alltfler ställer på sitt boende.  Enkäten visar att ett antal kloka och framtidsinriktade bostadsföretag har förstått det. Men nu måste vi övertyga många fler att gå samma väg. Folks krav på rökfrihet ökar snabbt i styrka. Jag uppmanar nu alla bostadsbolag: Ta chansen! Jobba på för nöjdare och friskare hyresgäster, säger Dick Jansson, ordförande Riksförbundet VISIR.

Tobaksrök förvärrar symtomen hos barn och vuxna med känsliga slemhinnor, t ex personer med astma, allergi eller annan överkänslighet. Minst 200 personer avlider varje år av passiv rökning. Astma- och Allergiförbundet får många samtal från människor som besväras och blir sjuka i flerbostadshus på grund av andras tobaksrök. Dagens lagstiftning i Tobakslagen och Miljöbalken är otillräcklig och det saknas även riktlinjer för miljökontoren för att lösa de problem som uppstår när det gäller grannars rökning i flerbostadshus. Alla kan inte heller bo i egna hem som villor eller radhus.

Förutom människor med allergi är det många andra som vill bo rökfritt. En opinionsundersökning visar att 86 % är positiva till rökfritt i bostäder där det bor barn och 79 % är positiva till rökfritt på balkonger och trapphus i flerfamiljshus. Ett sätt att driva på utvecklingen är att erbjuda boende/hyresgäster rökfria flerbostadshus där man skriver under särskilda villkor om att inte röka i lägenheten i en bilaga till hyreskontraktet.

Det finns ett nationellt delmål inom folkhälsopolitiken till år 2014 att ingen ofrivilligt ska utsättas för rök i sin omgivning och det stöds även av WHO:s ram konvention om tobaksprevention om skydd mot exponering av tobaksrök (artikel 8).

-          Det är mycket viktigt att människor har valmöjlighet att kunna bo i flerfamiljshus där det inte får rökas eller finnas pälsdjur. Speciellt viktigt är det om man har allergi eller överkänslighet. Vi är glada att några fastighetsägare skapar bostadsmiljöer som är bra även för personer med allergi, men vi tycker det är alldeles för få. Denna kartläggning visar på att det går så nu ser vi fram mot att det kommer skapas bostadsmiljöer för allergiker även i de län där det inga finns idag, säger Ingalill Bjöörn, ordförande Astma- och Allergiförbundet

Listan med fastighetsägare, orter, adresser och vilka anpassningar som gjorts finns att ladda ner under länken http://www.astmaoallergiforbundet.se/pressrum/bakgrundsinfo_mer.aspx?id=54

 

Ingalill Bjöörn, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet  
Dick Jansson, förbundsordförande  VISIR

 

För mer information om kartläggningen kontakta:
Marie-Louise Luther
Ombudsman inomhusmiljö
Astma- och Allergiförbundet
marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se
08-506 28 211, 070 020 589 92 18                                                                                                 

Källor: Statens folkhälsoinstitut, 2001, Synovate 2009

Relaterade länkar

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • ingalill bjöörn
 • dick jansson
 • visir
 • rökfritt
 • ny studie
 • matallergi
 • förebygga sjukdomarna
 • astma- och allergiförbundet
 • astma
 • arbetsliv
 • allergisjukdomar
 • allergireaktioner
 • allergi
 • allergilägenhet
 • lägenhet för allergiker
 • rökfria lägenheter
 • allergianpassninade flerfamiljshus

 

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364

Relaterat innehåll