Pressmeddelande -

Drygt sex av tio med allergi utestängs från vanliga platser i samhället

En ny undersökning som presenterades vid Astma- och Allergiförbundets kongress visar att samhället är långt ifrån tillgängligt för den som har allergi eller annan överkänslighet. Sex av tio tillfrågade medlemmar svarar att de stängs ute från flera olika platser i samhället. 

Vi vill uppmärksamma att många människor med allergi och annan överkänslighet upplever hinder i samhället och har därför kartlagt vilka hinder som upplevs som störst.

Restauranger, butiker och besök hos släkt och vänner är de tre miljöer som orsakar mest problem. Svårighet att tåla mat, pollen och pälsdjur är det som oftast orsakar otillgängligheten.

- Det är allvarligt att så många av våra medlemmar upplever hinder och utestängs från att delta i samhället på samma villkor som andra. Under kommande kongressperiod kommer vi att arbeta aktivt för att samhället ska bli tillgängligt för alla med någon form av allergisjukdom, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma och Allergiförbundet.

Drygt hälften av de som besvarat enkäten svarar att de måste avstå från besök på vanliga platser i samhället, så ofta som dagligen eller en gång i veckan. Ungefär lika många upplever att de blivit diskriminerade på grund av bristande tillgänglighet i samhället.

Det som enligt enkätundersökningen ger mest besvär är matallergi (hos närmare hälften), allergi mot pollen och allergi mot pälsdjur. Det är även många som upplever besvär av parfym, dofter och tobaksrök.

Resultatet av enkätundersökningen bifogas i PDF-fil.

Kontakta oss gärna för mer information:

Maritha Sedvallson, förbundsordförande, 070 - 661 54 75.
Marie-Louise Luther, ombudsman, 070 - 020 94 98.
Eva-Maria Dufva, pressansvarig, 070 - 588 72 88.

Ämnen

  • Fritid

Kategorier

  • hinder för tillgänglighet
  • matallergi
  • tillgänglighet
  • astma
  • allergi
  • tobak
  • pälsdjur

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha en osynlig funktionsnedsättning som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364