Pressmeddelande -

En arbetslinje för kroniskt sjuka

Sjukförsäkringssystemet måste förändras så att det gynnar arbetslinjen och bidrar till att också människor med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning blir attraktiva på arbetsmarknaden. Just nu diskuteras flera spännande lösningar som skulle kunna öka individens makt och möjligheter att utvecklas på arbetsmarknaden. En del kommer att presenteras under konferensen Allergi
i arbetslivet
i Stockholm den 6 december.

 

Arbetet med den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen närmar sig slutfasen. Regeringens ambition är att ta ett helhetsgrepp om hela socialförsäkringsområdet, vilket
välkomnas av många grupper. Därmed finns en historisk möjlighet att förbättra
villkoren för de människor som av olika skäl lever med sjukdom, arbetsskada
eller funktionshinder. Och det är ingen liten grupp vi talar om – Statens
folkhälsoinstitut (FHI) beräknar utifrån sin nationella folkhälsoenkät från
2008 att en och en halv miljon svenskar i åldern 16–84 år har en
funktionsnedsättning.  Andelen ökar med stigande ålder, men även i åldersgruppen 16–29 år har mer än var tionde en funktionsnedsättning. Hos en betydande andel påverkar funktionsnedsättningen den dagliga livsföringen; inom Handikappförbunden använder vi begreppet ”en av fem” för att synliggöra hur vanligt det är.

Bara hälften av de personer som har en funktionsnedsättning har ett jobb idag, att jämföra
med tre av fyra i den övriga befolkningen. De senaste åren har gapet dessutom
ökat. För att minska arbetslösheten kan Arbetsförmedlingen idag ge arbetsgivarna olika typer av stöd om de anställer personer med funktionshinder: ekonomiska lättnader, arbetshjälpmedel samt personligt stöd på arbetsplatsen.
Alla dessa stöd är bra, men räcker inte för att hjälpa individen på en arbetsmarknad som blivit allt tuffare med åren.

Tisdagen den 6 december arrangeras en plenumdebatt under konferensen Allergi i arbetslivet där alternativa lösningar på dagens problem presenteras.
Debatten startar kl 15, efter seminariet En arbetslinje för människor med allergi.

I plenumdebatten deltar:

Leif Aringer, överläkare, Arbetsmiljöverket

Gunnar Axén, ordförande i Socialförsäkringsutredningen

Sofia Bergström, socialförsäkringsexpert, Svenskt Näringsliv

Ingalill Bjöörn, ordförande, Astma- och Allergiförbundet

Susanne Moverare, enhetschef, Försäkringskassan

Ingrid Burman, ordförande, Handikappförbunden

Ulf Flodin, överläkare, Arbets- och Miljömedicin i Linköping

Arvid Lindén, analyschef, HANDISAM

Mihály Matura, överläkare, Arbets- och miljödermatologi, Institutet för miljömedicin, KI

Kjell Rautio, välfärdsutredare, LO

 

Konferensens övriga program pågår mellan klockan 9.00-16.00.

 

Plats: Ingenjörshuset, Citykonferensen,
Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm

Arrangör: Astma- och Allergiförbundet

Ett fullständigt program finner du på
www.astmaoallergiforbundet.se/arbetslivs.aspx

 

Konferensen riktar sig till alla som kommer i kontakt med allergifrågor i arbetslivet:
arbetsgivare, fackförbund, företagsläkare och annan personal inom
företagshälsovården, handläggare på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen,
arbetsmiljöinspektörer, yrkesvägledare, skolsköterskor, skyddsombud, politiker,
media samt intresserad allmänhet.

 

Vill du nå någon av moderatorerna eller föreläsarna före konferensen eller boka
intervju under konferensdagen?

Ta kontakt med Catharina Bergsten, pressansvarig, 070 – 608 41 97, catharina@bergstenmedia.se

Du behöver inte ackreditera dig inför konferensen, det räcker att visa presskort vid registreringen.

                                                                                                            

Relaterade länkar

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • allergi
 • allergireaktioner
 • allergisjukdomar
 • arbetsliv
 • arbetsmiljöverket
 • astma
 • astma- och allergiförbundet
 • förebygga sjukdomarna
 • försäkringskassan
 • handisam
 • ingalill bjöörn
 • socialförsäkringsutredningen
 • svenskt näringsliv
 • leif aringer
 • överläkare
 • gunnar axén
 • ordförande i socialförsäkringsutredningen
 • sofia bergström
 • socialförsäkringsexpert
 • ordförande
 • susanne moverare
 • enhetschef
 • ingrid burman
 • handikappförbunden
 • ulf flodin
 • arbets- och miljömedicin i linköping
 • arvid lindén
 • analyschef
 • mihály matura
 • arbets- och miljödermatologi
 • institutet för miljömedicin
 • ki
 • kjell rautio
 • välfärdsutredare
 • lo

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkäsnlighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364

Relaterat innehåll

Relaterade event