Pressmeddelande -

Födoämnesöverkänslighet - inbillning eller verklighet?

Till Nyhetschefen/redaktionschefen Stockholm 2006-10-26 Astma och allergier hör till de vanligaste kroniska sjukdomarna i världen. Dessa sjukdomar har ökat i befolkningen sedan mitten av 1900-talet i Sverige. Många personer är drabbade och allergisjukdomarna medför höga samhällsekonomiska kostnader. Astma och allergiska sjukdomar kommer under lång tid framöver att tillhöra de allra vanligaste folksjukdomarna i världen. De samhällsekonomiska kostnaderna för astma uppgår till cirka 7 miljarder kronor i Sverige. Räknar man in kostnaderna för rhinit, eksem och födoämnesöverkänslighet, uppgår de årliga kostnaderna totalt sett inklusive astma till minst 10 miljarder kronor. Kostnaderna är således i nivå med beräknade samhällsekonomiska kostnader för stroke och diabetes. Det finns mycket att göra för att få hjälpa de som är drabbade och för att få ner samhällets kostnader för dessa sjukdomar. Välkommen att ta del av fredagens konferens den 27 oktober, Göteborgs Stadsmuseum. 2006 års stipendium från Kerstin Hejdenbergs minnesfond kommer att delas ut. Astma- och Allergiförbundets forskningsfond har beslutat att tilldela Linus Andersson årets stipendium från Kerstin Hejdenbergs minnesfond. Stipendiet är på 40 000 kr. "Att tilldelas Kerstin Hejdenbergs stipendium är värmande och sporrande för mig som doktorand. Det innebär en antydan att forskningsskutan håller rätt kurs, och att det jag gör uppskattas av andra än mig själv. Med pengarna ska jag ut i världen och göra mig ett namn, genom att tala om sensorisk hyperreaktivitet - vilka som drabbas och kanske tillslut vad man ska göra åt det." - Linus Andersson, doktorand vid Institutionen för psykologi, Umeå Universitet Juryn har bestått av Inger Rådö, Göran Wennergren och Robert Hejdenberg. Stipendiet kommer att delas ut i samband med förbundets och fondens jubileumskonferens i Göteborg den 27 oktober. För mer information, kontakta: Britta Andersson, ordförande Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond 070 680 32 64 Carina Hååg, informationsansvarig Astma- och Allergiförbundet 070 604 35 36

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364