Pressmeddelande -

Har vi glömt bort skolans fysiska arbetsmiljö?


Astma- och Allergiförbundet arrangerar seminariet Har vi glömt bort skolans fysiska arbetsmiljö? under Almedalsveckan. Grete Smedje, utredare på Socialstyrelsen, kommer att beskriva de problem som finns i skolan och Astma- och Allergiförbundet presenterar förslag till lösningar. Företrädare för föräldra-, elev- och fackliga organisationer medverkar liksom myndighetsrepresentanter och politiker.

Efter Socialstyrelsens larmrapport Allergi i förskola och skola  tidigare i år om den dåliga innemiljön i skolan kommer Arbetsmiljöverket under perioden 2013-16 att genomföra tillsyn av grund- och gymnasieskolor. 

Enligt den nya Miljöhälsorapporten 2013  säger cirka 8 procent av 12-åringarna att de har besvär av inomhusmiljön i skolan. Nya siffror visar att den läkardiagnostiserade astman bland barn i skolåldern ökat med 50 procent mellan 2003 och 2011 och att också övriga allergiska sjukdomar bland barn tydligt fortsätter att öka. En allt större del av barnen inom skola och barnomsorg har alltså någon allergisk sjukdom. Denna utveckling ställer högre krav skolan och omsorgen. Verksamheter och lokaler måste anpassas och anställdas kompetens inom området måste öka.

-  Just här och nu har skolan en möjlighet och även ett uppdrag, att bromsa en fortsatt ökning av astma och allergi hos barn och unga genom att sätta fokus på den fysiska arbetsmiljön i förskola och skola, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet. Vi är oerhört glada över att Arbetsmiljöverket kommer att se över inomhusmiljön i skolan och har stora förhoppningar om att det ska leda till förbättringar för både elever och personal.

I Socialstyrelsens utredningsrapport "Allergi i förskola och skola" pekas på stora brister inom skolan, bla. bristande kunskap hos lärare och skolledare, som bidrar till att försvåra situationen för barn med allergier. Rapportens huvudförslag till uppdragsgivaren, regeringen, är att satsa på en nationell strategi mot de allergiska sjukdomarna.

Även Socialstyrelsen har som ambition att 2014 och 2015 driva ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan, med fokus på egenkontroll som gäller städning och ventilation. 

För mer information vänligen kontakta:

Maritha Sedvallson, förbundsordförande, Astma- och Allergiförbundet
070-354 78 66
maritha.sedvallson@astmaoallergiforbundet.se 

Eva-Maria Dufva, pressansvarig, Astma- och Allergiförbundet
070-588 72 88
eva-maria.dufva@astmaoallergiforbundet.se
Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • arbetsmiljön i skolan
  • allergi

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364