Pressmeddelande -

Ingalill Bjöörn kommer att styra Astma- och Allergiförbundet i tre år till

Astma- och Allergiförbundet har i helgen kongress. 150 ombud från landets Astma- och Allergiföreningar har enhälligt omvalt Ingalill Bjöörn som förbundets ordförande. - Nu tar vi sats för att bli ett ännu starkare förbund, sa Ingalill i sitt tacktal. Flera stora segrar har gjort sedan förbundet bildades för 51 år. Tänk bara att det är rökfritt på restauranger nu, vilken seger. Men ska Sverige bli tillgängligt även för alla med allergisjukdomar så krävs det att allergikernas behov inte glöms bort. Kostnaderna för allergisjukdomarna i Sverige är i nivå med stroke och diabetes. Allergisjukdomarna är och kommer lång tid framöver att vara en av de största folksjukdomarna. Det är jättebra att Socialstyrelsen antagit nationella riktlinjer för vården av människor med astma, men riktlinjerna blir helt meningslösa om det inte finns kompetenta läkare, sjuksköterskor, dietister, sjukgymnaster med flera som kan genomföra dem. Snart finns det inga allergiläkare som kan behandla de svårast sjuka astma- och allergipatienterna, och sprida sin kunskap vidare till allmänläkarna. Medelåldern bland allergispecialisterna är 55 år, hälften av dem går i pension inom fem år. Sverige måste rusta för en framtid där mer än 1,5 miljon har någon allergisjukdom. Astma- och Allergiförbundet Djurönäset den 13 maj 2007 Mer information Carina Hååg, 070 604 35 36 Astma- och Allergiförbundet, Box 49 303, 100 29 Stockholm. www.astmaoallergiforbundet.se Astma- och Allergiförbundet är en intresseorganisation för allergiker. Vi har föreningar över hela landet som arbetar för att sprida information och kunskap om hur det är att leva med astma, allergi och annan överkänslighet. Vi arbetar för att få en miljö där vi alla kan vistas utan att bli sjuka.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364