Pressmeddelande -

Klassrumspeng – för bättre inomhusmiljö och höjda resultat i skolan

Pressinbjudan

Tid: tisdagen 1 juli 2014, kl 13-14
Plats: Hälsotorget, Donners Plats 6 Visby
http://www.almedalsveckan.info/event/view/19877

Välkommen till Astma- och Allergiförbundets seminarium "Klassrumspeng – för bättre inomhusmiljö och höjda resultat i skolan". För att förbättra skolmiljön föreslår Astma- och Allergiförbundet att man inför ett statligt investeringsstöd - en klassrumspeng – som ska hjälpa kommunerna att främja upprustningen av skolorna.

Under seminariet presenteras förslaget om ett statligt stöd av Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet. En ny undersökning kommer att presenteras som visar hur kommunernas tillsyn av den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) i skolor fungerar. I undersökningen uppger endast 40 procent av kommunerna att OVK har genomförts på samtliga skolor de senaste tre åren. Detta trots att det är lagstadgat att OVK måste genomföras inom den tidsramen. Därefter kommer förslaget att debatteras av politiker och intresseorganisationer.

En undersökning som Astma- och Allergiförbundet låtit göra visar att sex av tio riksdagskandidater är positiva till ett statligt stöd, klassrumspeng, för att förbättra inomhusmiljön i skolan. 

- Staten bör, enligt vår mening, ta ett större ansvar för att alla elever, även de med astma och allergi, får möjlighet att nå goda skolresultat. Därför är det glädjande att sex av tio riksdagskandidater vill se ett statligt stöd till kommunerna för att renovera skolor med dålig inomhusmiljö, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Det bristande underhållet av många skolbyggnader inverkar negativt både på elevernas hälsa och deras skolresultat. Förra året konstaterade Socialstyrelsen i en rapport att brister i inomhusmiljön i skolor och förskolor kan påverka hälsan, särskilt hos barn och elever med allergi. Under hösten bekräftade också TV4:s granskning #skolsnusk bilden av en dåligt underhållen skolmiljö med många brister.

För mer information kontakta:

Eva-Maria Dufva, pressansvarig, 070 - 588 72 88
eva-maria.dufva@astmaoallergiforbundet.se


Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • skola
  • inomhusmiljön i skolan
  • maritha sedvallson
  • klassrumspeng
  • almedalen14

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364

Relaterat innehåll