Pressmeddelande -

Kristina Ljungros ny generalsekreterare för Astma- och Allergiförbundet

Den 1 maj tillträder Kristina Ljungros som generalsekreterare för Astma- och Allergiförbundet.

Jag är mycket glad över att få förtroendet att leda en spännande och viktig organisation som arbetar för förbättrad livskvalitet för ca 3 miljoner människor med allergisjukdom. Förbundets arbete har även centrala kopplingar till hälsa, giftfri miljö och hållbar utveckling. Jag ser på Astma- och Allergiförbundet som en organisation med mycket stor potential där jag med min bakgrund förhoppningsvis kan bidra till ett ökat genomslag, säger Kristina Ljungros.

Kristina har en gedigen erfarenhet från engagemang i den ideella sektorn. Hon har bland annat varit arbetande förbundsordförande för RFSU under sex år och är idag vice ordförande i Röda Korset. Utifrån dessa breda erfarenheter kommer Kristina föra in nya aspekter till förbundets verksamhet.

- Jag brinner för folkhälsofrågorna och är övertygad om att det är en bred samverkan mellan många olika samhällsaktörer, som kommer att utveckla förmågan att hantera allergiproblemen, säger Kristina Ljungros.

Astma- och Allergiförbundet möter flera problemställningar under de närmaste åren som innebär att en modernisering av organisation måste ske. Vården står inför stora utmaningar och måste bli bättre på att möta människor med allergisjukdomar, vilket kräver ett ökat politiskt tryck där förbundet har ett viktigt uppdrag. Organisationen har även stor potential att nå en större målgrupp genom sin produktmärkning, vilket skulle bidra till bättre hälsa och hållbar konsumtion.

- Kristina är rätt person att hålla i rodret som generalsekreterare när vi möter dessa framtidsutmaningar, säger förbundets ordförande Maritha Sedvallson.

Kristina är inriktad på att öka organisationens genomslag och hon har en gedigen erfarenhet från samverkan med den medicinska professionen och ett brett kontaktnät inom det vårdpolitiska området.

För fler kommentarer, kontakta: Maritha Sedvallson, förbundsordförande, Astma- och Allergiförbundet, telefon 070  66 154 75.

För pressfrågor kontakta: Anna Järphammar, Pressekreterare, Astma- och Allergiförbundet, telefon 073  088 66 22

Faktahänvisning till om förbundet - länk

Relaterade länkar

Ämnen

  • Hälsoorganisationer

Kategorier

  • allergi
  • astma
  • folkhälsa
  • kristina ljungros
  • generalsekreterare
  • rfsu
  • ny gs

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för ett tryggare och friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364