Pressmeddelande -

Många barn med matallergi feldiagnostiserade

Med anledning av dagens reportage i TV4 idag, om matallergier hos barn, vill Astma- och Allergiförbundet göra följande kommentar:

- Äntligen, det bekräftar vad Astma- och Allergiförbundet sagt under många år. Allergivården behöver mer resurser för att patienterna ska få uppföljningar och provokationer i den utsträckning som behövs. Att inte få en riktig diagnos leder till stora kostnader för samhället, men framförallt till stora merkostnader, onödigt lidande och stor oro för många barn och familjer, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande, Astma- och Allergiförbundet.

Astma- och Allergiförbundet anser att det behövs nationella riktlinjer för allergi, något som nu saknas. Vården kan idag, med rätt resurser, hjälpa till att skilja ut om en reaktion kommer att bli farlig eller inte. Tyvärr saknas ofta dessa resurser och långt ifrån alla som behöver får möjlighet till en ordentlig utredning och en riktig diagnos. Undersökningen som reportaget hänvisar till visar att familjer med barn som har någon form av överkänslighet mot mat måste få hjälp att sortera, vad är allergi och vad är inte? Även kostpersonal kan behöva fortbildning för att kunna skilja ren allergi från korsreaktioner och intoleranser. Ingen ska i förskola eller skola serveras kost de blir sjuka av.

- Den som har en svår allergi och måste inrätta sitt liv efter det ska få all hjälp och allt stöd som behövs. Utredning, provokationer, uppföljningar, handlingsplaner och livsstilsråd. Matallergi får aldrig någonsin betraktas som inbillning. Därför blir också rubriken på inslaget, Många matallergier hos barn är inbillade, rent av kränkande, säger Maritha Sedvallson.

Fakta matallergi:
Åtta procent av barn i Sverige har någon läkardiagnostiserad matallergi. Så många som 20 procent uppger att de har någon form av födoämnesöverkänslighet.

För mer information kontakta gärna:

Maritha Sedvallson, förbundsordförande, 070 – 661 54 75
Ulf Brändström, generalsekreterare, 070 – 795 22 86
Eva-Maria Dufva, pressansvarig, 070 – 588 72 88.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • matallergi
  • provokation
  • uppföljning
  • allergi
  • astma
  • barn
  • förebygga sjukdomarna
  • allergisjukdomar
  • allergireaktioner

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha en osynlig funktionsnedsättning som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364