Pressmeddelande -

Ny kunskap om astma

Tisdagen den 5 maj infaller Världsastmadagen. Syftet med dagen är att uppmärksamma astma och att öka kunskapen om sjukdomen. Astma- och Allergiförbundet kommer i år att uppmärksamma sambandet mellan rinit och astma och lansera ett helt nytt begrepp, rinitastma.

Astma och rinit är välkända sjukdomar i lungor och näsa. Traditionellt är det sjukdomar som utretts och behandlats var för sig. Ökad kunskap har förändrat synsättet på samspelet mellan rinit och astma. Näsa och lungor betraktas numera som en sammanhängande luftväg och rinit och astma som en sjukdom – rinitastma.

- Vi är glada att kunna bidra till att fler får en korrekt behandling. Det i sin tur bidrar till att höja livskvaliteten för många. Det finns klara vinster för många människor att få diagnosen ställd hos en läkare som ser till helheten, jämfört med egen diagnos och receptfria läkemedel, säger Maritha Sedvallson, Astma- och Allergiförbundets förbundsordförande.

Enligt vetenskapliga studier har upp till 85 procent av astmapatienterna rinit och nästan 20 procent av dem upplever rinitsymtom varje dag. En tredjedel av dem har inte fått någon behandling för sin astma. Studier har också visat ett starkt samband mellan rinit och senare astmautveckling där en patient med rinit löper 3 – 4 gånger högre risk att utveckla astma jämfört med en patient utan rinit.

Det finns mycket dokumentation om nyttan av att behandla allergisk rinit med antiinflammatorisk behandling. Sådan behandling har goda effekter på såväl symtom, näsans funktion och på livskvaliteten. På motsvarande sätt har det visat sig att behandling av luftvägsinflammationen vid astma påverkar symtom, lungfunktion, välbefinnande och överlevnad. Därför är det viktigt att behandla både näsa och lungor hos patienter med rinitastma!

- Studierna som visar ett starkt samband mellan rinit och astma understryker behovet av att de nyligen antagna nationella riktlinjerna för astmavården så fort som möjligt kompletteras med riktlinjer för allergivården, säger Maritha Sedvallson.

Läs mer i informationsfoldern Rinitastma – en sjukdom i hela luftvägen, med 10 viktiga frågor för dig som har astma eller rinit.

Astma- och Allergiförbundets föreningar kommer under vecka 19 att finnas ute på ett femtiotal apotek inom Apoteket AB för att informera om rinitastma och föreningarnas lokala verksamhet och inte minst, välkomna nya medlemmar.

För mer information, kontakta gärna:
Maritha Sedvallson, förbundsordförande,
maritha.sedvallson@astmaoallergiforbundet.se 070-661 54 75.
Eva-Maria Dufva, pressansvarig, 
eva-maria.dufva@astmaoallergiforbundet.se 070-588 72 88.
Marianne Norelius, hälsostrateg, marianne.norelius@apoteket.se 010-447 53 72

Fakta
I Sverige lever cirka 800 000 personer med astma. 
Samhällskostnaden för astma är cirka 30 miljarder kronor. 
Samhällskostnaden för rinit är cirka 26 miljarder kronor årligen.
Pollen är den absolut vanligaste orsaken till rinit hos både barn och vuxna. 

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • världsastmadagen 2015
  • world asthma day 2015
  • maritha sedvallson
  • rinitastma

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364