Pressmeddelande -

Nya siffror, allergivaccination eller inte beror på var du bor

För den som har svår pollenallergi finns det hjälp att få i form av allergivaccination, specifik immunterapi. Behandlingen kan ge bestående minskning av allergisymtom. Men möjligheten att få behandling varierar stort i landet, trots att behandlingen leder till ökad livskvalitet hos den som är drabbad och minskade samhällskostnader i form av färre sjukskrivningar och minskade läkemedelskostnader.

Alldeles nya siffror visar att det finns stora regionala skillnader. I det landsting där man vaccinerar flest antal människor, Halland, vaccinerar man 5 gånger fler än där man vaccinerar minst, i Norrbotten, Västernorrland, Östergötland och Jönköping. Det är inte behoven hos människor med allergi som varierar mellan landstingen utan snarare att det inte finns specialistläkare och allergimottagningar i tillräcklig omfattning.

– Att så få personer erbjuds behandlingen stämmer illa med målet för hälso- och sjukvårdslagen, ”en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen”, säger Ingalill Bjöörn, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

För en del av de 26 procent av befolkningen som är pollenallergiska räcker det med att gå till Apoteket och förse sig med receptfri medicin. För andra är problemet betydligt större än så, pollensäsongen kan innebära svåra besvär i form av astma, snuva, rinnande ögon och trötthet. Den som går i skolan är extra hårt drabbad, ofta ligger de avgörande proven och tentorna på vårkanten. En studie från Stockholms universitet visar att pollenallergiska elever får sämre resultat på proven än sina icke allergiska kompisar.

Astma- och Allergiförbundet anser att:

– Betydligt fler borde få möjlighet till allergivaccination. Det är den enda behandling som påverkar grundorsaken till allergin och inte bara syftar till att lindra symtomen.
– Landstingen/regionerna måste tillföra mer resurser, som gör det möjligt för fler personer att få denna behandling.
– Ett antal kliniska allergicentra jämt fördelade över landet är ett sätt att göra behandlingen mer tillgänglig.

Vi hoppas att betydligt fler kommer att få ta del av allergivaccination i framtiden, inte enbart de med mycket svår allergi!

Följ gärna Astma- och Allergiförbundets arbete med pollen här.

För mer information, kontakta
Ingalill Bjöörn, förbundsordförande, 070-604 46 99
ingalill.bjoorn@astmaoallergiforbundet.se ,
eller Eva-Maria Dufva, ombudsman, 070-588 72 88,
eva-maria.dufva@astmaoallergiforbundet.se

 

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • pollen
 • pollenallergi
 • hyposensibilisering
 • allergivaccination
 • ingalill bjöörn
 • astma- och allergiförbundet
 • astma
 • allergisjukdomar
 • allergireaktioner
 • allergi
 • gräsallergi
 • björkallergi
 • allergi mot pollen
 • rinnande ögon
 • hösnuva
 • allergisnuva
 • specifik immunterapi
 • www.alltompollen.se

Regioner

 • Jönköping

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364

Relaterat innehåll