Pressmeddelande -

Nyorientering på Allergistämma 2010 Vi ska stödja hälsan – inte allergin

De senaste åren har ny kunskap och forskning öppnat oväntade dörrar för alla som arbetar med astma- och allergifrågor. Vi har fått belägg för att livsstilen kan spela roll även för de astmatiska och allergiska sjukdomarna på samma sätt som vi vet att den kan kopplas ihop med exempelvis hjärt-kärlsjukdomar och cancer.

Detta innebär att möjligheterna att påverka och förebygga sjukdomarna till viss del har förbättrats. Forskningen har också inspirerat till nya initiativ på samhällsnivå och till nya samarbeten mellan aktörer både inom och utanför den traditionella vården. Hälsoplanerare, miljöinspektörer, skolan och idrottsrörelsen kan alla vara viktiga samverkansparter i arbetet för ett bättre liv för människor med astma och allergi.

Vårt nya sätt att se på allergi innebär bland annat att Astma- och Allergiförbundet betonar vikten av korrekta diagnoser så att sådant som kan framkalla allergireaktioner inte undviks i onödan. Vi arbetar för ett förbättrat medicinskt omhändertagande och bra egenvård med grundtanken att stödja hälsan – och inte allergin.
Nu hälsar vi välkommen till Allergistämma 2010, den åttonde i ordningen.
Temat för i år är Nyorientering i allergiterrängen – så räkna med att möta forskare och specialister med nya aspekter på frågorna.

Tid: 27-28 oktober 2010

Plats: Kongress & Konferens i Linköping.
Se www.allergistamma.org för utförlig information om programmet.

Allergistämman riktar sig till läkare, sjuksköterskor, miljöinspektörer, personal i förskolor, skolor och skolkök, biomedicinska analytiker, studenter och andra som i sitt yrke kommer i kontakt med astma, allergi och annan överkänslighet.
Vill du nå någon av moderatorerna eller föreläsarna före Allergistämman? Ta kontakt med Hanna Vihavainen, programkommitténs sekreterare, 08-506 28 213 eller 070 – 649 92 45.

Övriga frågor? Kontakta gärna Catharina Bergsten, pressansvarig, 070 – 608 41 97.

Arrangörer: Astma- och Allergiförbundet, Allergicentrum i Östergötland, Landstinget i Östergötland, Vårdalstiftelsen samt Astma- och Allergiföreningarna i Östergötland och Linköping.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • allergistämma 2010
  • forskning
  • förebygga sjukdomarna
  • bättre liv
  • astma
  • allergi

Regioner

  • Linköping

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364