Pressmeddelande -

Nytänkande ska hejda allergier. Nordisk konferens den 20 november 2008

Finländsk expertis, hälsovård, myndigheter och patientorganisationer har beslutat sig för att gemensamt attackera de växande allergiproblemen. Toleransen ska öka och inställningen till de lindrigaste formerna av allergi ska förändras. Sverige har länge agerat i motsatt riktning; vi har fokuserat på det stora antalet människor med allergi snarare än allergiernas olika svårighetsgrad och vi har framhävt behovet av att undvika allergen, ibland till och med i förebyggande syfte. Är det dags att tänka om?

Under åren 1994-2004 drev Finland ett astmaprojekt som visat sig mycket framgångsrikt. I april 2008 startade man ett nytt allergiprogram som ska pågå i tio år och som innebär att Finland väljer ett helt nytt angreppssätt mot allergierna. Den stora gruppen med lindriga symtom ska "träna" sitt immunförsvar och resurser ska satsas på de svårast sjuka. Samverkan mellan flera aktörer på området är grunden för arbetet.

Vad kan vi lära oss av våra nordiska grannar? Är det dags att även Sverige ändrar kurs i det allergiförebyggande arbetet?

Astma- och Allergiförbundet bjuder in politiker i regering och riksdag, beslutsfattare på landstingsnivå, myndigheter och andra yrkesverksamma på allergiområdet samt journalister till en konferens på temat
"Tid för nytänkande - nationell satsning för att möta allergisjukdomarna".

Tid: Torsdag den 20 november kl. 9.30-16.00
Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm
Moderator: Elisabeth Hedborg

På konferensen möter du...
Tari Haahtela, professor, Finland, presenterar det nya finska allergiprogrammet för perioden 2008-2018. Programmet lanserades i april 2008 och presenterades i tidskriften "Allergy" i maj 2008. Tari Haahtela var även ansvarig för det finska astmaprogrammet under perioden 1994-2004. /Föredraget hålls på engelska./ Läs mer: http://www3.interscience.wiley.com/journal/119398180/abstract http://www3.interscience.wiley.com/journal/119398176/abstract

Lars-Erik Holm, generaldirektör, Socialstyrelsen, öppnar konferensen och berättar om Socialstyrelsens roll.

Nikolai Khaltaev, Dr, Världshälsoorganisationen, WHO, om varför Världshälsoorganisationen oroar sig.
/Föredraget hålls på engelska./

Jesper Elberling, forskningsledare, Danmark, om den danska regeringens satsning på kunskapsutveckling när det gäller dofter och kemikaliöverkänslighet och samarbetet med det danska miljöministeriet./Föredraget hålls på engelska/

Chris Anderson, professor och klinikchef, Allergicentrum i Linköping, om själva konceptet "Allergicentrum" och hur man förvaltar det.

Magnus Wickman, professor och överläkare, Sachsska barnsjukhuset, om förekomsten av allergiska sjukdomar hos barn.

Monica Arvidsson, allergolog och överläkare, Sahlgrenska sjukhuset, om förekomsten av allergisjukdomar hos vuxna.

Carl-Axel Hederos, barnläkare Karlstad barnklinik, om sin avhandling om hur gruppdiskussioner med föräldrar till barn med astma kan förbättra barnets situation dramatiskt.

Carola Lidén, professor, Centrum för folkhälsa, Stockholm, om nickeldirektivet, en gemensam satsning med goda resultat och vad som kan göras för att minska risken för allergisjukdom orsakad av kemikalier.

För mer information eller anmälan var god kontakta:
Eva-Maria Dufva, Astma och Allergiförbundet, telefon 08 - 506 28 208, 070 - 588 72 88
eva-maria.dufva@astmaoallergiforbundet.se

Välkommen!

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364

Relaterade event