Pressmeddelande -

Nytt projekt ska förebygga allergiproblem hos nyanlända invandrare

Astma- och Allergiförbundet driver från och med i höst ett projekt, Alpin, som ska leda till färre allergiproblem hos nyanlända invandrare. Brister i boendemiljön kan ge allergibesvär och nyinflyttade från andra länder är en riskgrupp.

-  Min förhoppning är att projektet ska leda till bättre hälsa hos många, inte minst barn och ungdomar, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Målgruppen för projektet är nyinflyttade invandrare som är bosatta i Gottsunda i Uppsala och Rosengård i Malmö. Arbetsgruppen ska tillsammans med de boende där ta fram ett informationsmaterial på både arabiska och somaliska med konkreta exempel på hur inomhusmiljön kan bli bättre.

Projektet kommer också att bilda nätverk med olika förvaltningar och bostadsbolag för att diskutera hur man bäst sprider informationen. I nätverksgrupperna kommer även de som har hand om mottagandet av nyanlända kommuninvånare att ingå tillsammans med de som anordnar Svenska för invandrare (SFI) utbildningar och primärvård. En målsättning är att informationen i framtiden ska finnas med i de allergiråd som kommunerna ger till nyanlända invandrare i hela landet.

-  Genom att höja kunskapen om hur man kan förbättra sin innemiljö med ett antal konkreta råd kan vi förhoppningsvis bidra till att färre personer får astma och allergibesvär, säger Maritha Sedvallson.

Allergibesvär är ofta kopplade till fukt- och mögelskador i husen. Små barn som bor i fuktskadade bostäder har större risk att drabbas av långdragen hosta och astma. Astma och allergisjukdom är vanligare bland barn som bor i flerbostadshus, särskilt de som är byggda under det så kallade miljonprogrammet.

Projektet kommer att avslutas med en nationell konferens riktad till landets kommuner och andra intressenter. EUs Integrationsfond finansierar projektet. De som kommer att leda projektet är Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, tillsammans med Arbets- och miljömedicinska kliniken i Region Skåne och Astma- och Allergiförbundet. Projektet pågår från maj 2013 till april 2015.

För mer information kontakta gärna:

Bo Johansson, projektledare, Arbets- och miljömedicin, Uppsala, tel: 0707 - 434548
Kristina Jakobsson, verksamhetschef, Arbets- och miljömedicin, Region Skåne, tel: 046-173177
Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och Allergiförbundet, tel: 070-661 54 75

Eva-Maria Dufva, pressekreterare, Astma- och Allergiförbundet, 070-588 72 88.Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • allergi
  • nyanlända anhöriginvandrare
  • maritha sedvallson
  • förebygga sjukdomarna

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364