Pressmeddelande -

Onödig rädsla för allergiläkemedel Ny skrift hjälper gravida att medicinera rätt

Trots att astma och allergi är de allra vanligaste sjukdomarna hos kvinnor i fertil ålder har vården länge saknat en vetenskaplig sammanställning om hur sjukdomarna ska behandlas under graviditet och amning. Motsägelsefulla råd har lett till att kvinnor ofta helt har avstått från behandling – och därmed riskerat både sin egen och barnets hälsa.

I samband med den Internationella Astmadagen den 4 maj 2010 presenterar Astma- och Allergiförbundets forskningsfond en ny skrift riktad till gravida och ammande kvinnor med astma och allergi. Den ger vetenskapligt grundade råd om hur man bäst behandlar sin sjukdom under den tid man väntar barn och ammar. Skriften är mycket efterlängtad eftersom läkare, barnmorskor och apotekspersonal ibland har lämnat motsägelsefulla råd om läkemedlens påverkan på kroppen och fostret. De olika råden beror bland annat på att det kan finnas olika rekommendationer i FASS för synonyma preparat. Texten i FASS kan också vara för dåligt uppdaterad och/eller skilja sig från den text som finns på läkemedlets bipacksedel.

Den nya skriften heter Så sköter du om din astma och allergi under graviditeten och distribueras nu till landets alla vård- och mödravårdscentraler. Den bygger på en handbok riktad till vårdpersonal, som vetenskapligt klargör hur gravida och ammande kvinnor med astma och allergi ska behandlas: Astma & Allergi – handbok vid graviditet och amning. En grupp ledande svenska specialistläkare och forskare har sammanställt den senaste forskningen på området och presenterar den tillsammans med sina egna gedigna erfarenheter.

- Det är viktigt att allergiska kvinnor känner sig trygga med sin behandling under graviditet och amning, så att onödiga komplikationer undviks. Obehandlad astma kan
bland annat leda till svåra astmaattacker som kan påverka fostrets tillväxt och leda till för tidig födsel, säger Leif Bjermer, professor på Lung- och Allergikliniken vid Universitetssjukhuset i Lund och ordförande i redaktionskommittén.

Båda skrifterna kan laddas ned från Astma- och Allergiförbundets hemsida: www.astmaoallergiforbundet.se.

Vid medicinska frågor, var god kontakta:
Leif Bjermer, professor på Lung- och Allergikliniken vid Universitetssjukhuset i Lund, telefon 070-212 68 45, leif.bjermer@med.lu.se

För publiceringsfri bild på skriftens omslag, var god kontakta:
Hanna Vihavainen, Astma- och Allergiförbundets forskningsfond, telefon 08 – 506 28 213, 070 – 649 92 45, hanna.vihavainen@astmaoallergiforbundet.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364