Pressmeddelande -

Pollenprognoserna är nedläggningshotade!

Nu är vi inne i den värsta tiden för landets två miljoner pollenallergiker. Alla stora media i Sverige publicerar pollenprognoser som en självklar service till läsare och tittare. Men få känner till med vilka knappa resurser dessa prognoser produceras och hur skör hela verksamheten är. Det räcker med att två analytiker blir sjuka någon vecka för att hela prognosverksamheten skulle upphöra!

Astma- och Allergiförbundet konstaterar att det saknas ett nationellt offentligt åtagande för pollenprognosverksamheten som kan garantera att den kan drivas med en långsiktig finansiering.
De senaste åren har prognoserna varit beroende av stöd från sponsorer. Nu hoppar den största sponsorn av, vilket innebär att nedskärningarna nästa pollensäsong (2011) kommer att bli drastiska om ingenting görs.

Nyligen uppvaktade Astma- och Allergiförbundet Socialdepartementet tillsammans med Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska Riskmuseet för att uppmärksamma regeringen på situationen. Förbundet pekade då på att anslaget till pollenprognosverksamheten har varit oförändrad sedan 1987, vilket fått till följd att förutsättningarna för verksamheten dramatiskt försämrats. Departementet hade ingen lösning på finansieringen av nästa års pollenprognosverksamhet.

Nu krävs snabba åtgärder för att säkra prognoserna inför 2011 års säsong!

Ingalill Bjöörn, ordförande Astma- och Allergiförbundet
070 604 46 99

För mer information, kontakta:
Marianne Jarl, ombudsman Astma- och Allergiförbundet
08 – 506 28 206, 076-1418890
marianne.jarl@astmaoallergiforbundet.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364