Pressmeddelande -

Pressmeddelande, Internationella astmadagen

Idag är det den Internationella astmadagen – över hela världen uppmärksammar man astma för att öka kunskapen och förståelsen för sjukdomen. Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn och ungdomar i Sverige. Fler än 150 000 barn är drabbade och andelen 4 och 12-åringar med astma har dessutom ökat.

På mindre än ett decennium har astma bland barn ökat med 50 procent, från 6 till 9 procent. Det är en oroande utveckling som Socialstyrelsen slår fast i sin rapport ”Allergi i skola och förskola” från april i år. Rapporten slår också fast att det finns en rad brister i skolan som gör att barn med astma riskerar att må ännu sämre. Astma- och Allergiförbundet uppmärksammade problemet i en debattartikel i april ”Brister i skolmiljön hindrar inlärning”.

-  Under den senaste tiden har vi sett ett antal rapporter i media om hur barn med astma och allergi far illa därför att samhället inte tar sitt ansvar. Det är inte acceptabelt. Socialstyrelsen föreslår i sin rapport att regeringen ska ta fram en nationell strategi för astma och allergisjukdomarna. Jag håller med om det, Astma- och Allergiförbundet har jobbat för en nationell strategi under många år, säger Ingalill Bjöörn, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

På många håll i landet uppmärksammas dagen genom en rad aktiviteter i lokala Astma- och Allergiföreningar, ett axplock:

För tredje året i rad kommer Astma- och Allergiföreningen i Uddevalla att samarbeta med allergisektionen på Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL. Föreningen finns på plats tillsammans med allergikonsulent Susanne Bengtsson mellan kl 11.00 – 14.00 för att informera om astma och allergi och förhoppningsvis värva många medlemmar.

Astma- och Allergiföreningen i Nacka-Värmdö finns på apoteket i Nacka Forum för att informera om astma och allergi.

Astma- och Allergiföreningen i Västervik kommer att sälja svalor i Västervik och Oskarshamn.

Astma- och Allergiföreningen i Örebro finns på Universitetssjukhuset i Örebro där man kommer att informera om astma och sälja svalor.

Astma- och Allergiföreningen i Vätterstad finns på Länssjukhuset Ryhov för att informera om astma, allergi och föreningens arbete.

Astma- och Allergiföreningen Lidköping uppmärksammade dagen redan förra veckan genom att finnas på sjukhuset i Lidköping och på Willys i Skara. Den här veckan finns föreningen på Vårmarknaden i Lidköping den 10 april, där man bjuder på fika, ordnar loppis och berättar om varför man ska vara medlem i föreningen.

Astma- och Allergiföreningen i Värmland finns under dagen på sjukhuset i Karlstad för att informera om astma och allergi.

Astma-och Allergiföreningen i Luleå tjuvstartade i förra veckan med på Vår- och barnmässan på Arcus den 3-5 maj.

För mer information vänligen kontakta:

Ingalill Bjöörn, förbundsordförande
070 – 604 46 99

Eva-Maria Dufva, pressekreterare
070 – 588 72 88.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • allergi
  • landsting
  • förebygga sjukdomarna
  • ingalill bjöörn
  • internationella astmadagen
  • astma

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364