Pressmeddelande -

Rätten till rökfria utemiljöer behöver regleras

Nu pågår Tobaksfria veckan. I väntan på en ny lagstiftning om skärpt tobakslag bör kommuner och markägare gå före och införa förbud i vissa offentliga miljöer - skriver Astma- och Allergiförbundet och Unga Allergiker i en debattartikel i Altinget.

I väntan på att lagstiftningen implementeras vill vi under pågående Tobaksfria veckan (v. 47)  påminna om att det behövs också lokala initiativ för reglering av tobaksrökning i vissa offentliga utemiljöer för att människor ska slippa att ofrivilligt utsättas för andras tobaksrök.

- Det finns ett tydligt samband mellan exponering för passiv rökning och risken att utveckla astma, både hos barn och vuxna. WHO beräknar att vart 20:e fall av barnastma i Sverige kan vara relaterat till föräldrarnas rökning. Personer med astma utgör en särskild riskgrupp som drabbas av direkta besvär och påverkan på lungfunktionen då de utsätts för tobaksrök, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet.

På platser där man väntar på tåg och bussar utsätts 35 procent för andras rök minst en gång i månaden. För många med astma är det en omöjlighet att vistas i närheten av en busskur eller på en perrong där någon röker. Rökning vid entréer kan utlösa astmaanfall och ge symtom för personer med överkänslighet. Tillgänglighet är en rättighet. På samma sätt som vi anpassar samhället med rullstolsramper och blindskrift ska vi också anpassa miljöer för dem som har astma eller överkänslighet och blir sjuka av det.

För uttalanden från Astma- och Allergiförbundet kontakta förbundsordförande Maritha Sedvallson,
telefon 070 66 154 75.
För pressfrågor kontakta pressekreterare Anna Järphammar, telefon 0730 88 66 22.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364