Pressmeddelande -

Så hjälper du barn med allergi i skolan

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen och förståelsen för barn med allergi skolan och förskolan. I samband med det lanserar vi en helt ny webbsida, allergiiskolan.se. Syftet är att förbättra både arbetsmiljön i skolan och hälsan hos barnen. Allergiiskolan.se är en av det aktiviteter som vi genomför inom ramen för det nyligen inledda Barnallergiåret.

-  Många skolor gör ett bra arbete när de tar emot barn med allergi. Men det räcker inte. Astma och allergi ökar och vi får dagligen signaler till förbundet om att många barn far illa på grund av dålig inomhusmiljö i skolan. Vi hoppas att allergiiskolan.se ska leda till att de här barnen får känna sig som alla andra och inte känna sig utanför och särbehandlade, säger Maritha Sedvallson förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Allergiiskolan.se är en helt ny webbsida med samlad information om allergi. Sidan ska hjälpa personal i skolan eller förskolan att upptäcka och åtgärda allergirisker så att arbetsmiljön blir bra. Ett verktyg för att hitta allergirisker är att göra en allergirond. Allergironden är en digital checklista som hjälper personalen i skolan eller förskolan att upptäcka och åtgärda brister i arbetsmiljön. Det kan till exempel handla om dålig ventilation, fuktskador eller bristande rutiner i matsituationen.

-  Vi vill visa på de vinster som alla barn gör, även de utan allergi, om man i skolorna inför ett regelbundet och systematiskt miljöhälsoarbete. Vi erbjuder kommunerna en färdig checklista till hjälp i arbetet, allergironden.se, så det är bara att sätta igång, säger Maritha Sedvallson.

Socialstyrelsens rapport Allergi i förskola och skola från början av året pekar på stora brister inom skolan. Bland annat bristande kunskap hos lärare och skolledare som bidrar till att försvåra situationen för barn med allergier. Rapporten visar också på en rad brister när det gäller inomhusmiljö, utomhusmiljö, anpassning av mat och undervisning.

I Miljöhälsorapporten 2013 säger cirka 8 procent av 12-åringarna att de har besvär av inomhusmiljön i skolan. Nya siffror visar att den läkardiagnostiserade astman bland barn i skolåldern ökat med 50 procent mellan 2003 och 2011. Även övriga allergiska sjukdomar bland barn fortsätter att öka.

Under Barnallergiåret kommer vi att uppmärksamma barns allergier på många olika sätt förutom allergiiskolan.se och allergironden.se. Särskilda kurser för familjer med svårt sjuka barn kommer att genomföras, liksom lägerverksamhet tillsammans med Unga Allergiker.


För mer information kontakta:

Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet 070 – 661 54 75

Marie-Louise Luther, ombudsman, 070 – 0209498

Eva-Maria Dufva, pressansvarig, 070 – 588 72 88

Ämnen

  • Skola

Kategorier

  • allergiiskolan
  • barnallergiår
  • fuktproblem
  • maritha sedvallson
  • skola
  • utomhusmiljö
  • inomhusmiljö

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364

Relaterat innehåll