Pressmeddelande -

​Sjukhusmaten för allergiker behöver förbättras

Har man födoämnesallergier eller annan matöverkänslighet kan det vara besvärligt att få rätt mat vid en sjukhusvistelse. En ny enkätundersökning som Astma- och Allergiförbundet har gjort visar att över 40 procent av de 197 personer som svarat var missnöjda med hanteringen av allergimaten.

Att bli inlagd på sjukhus kan vara riskfyllt och innebära stor stress om man har födoämnesallergier eller annan matöverkänslighet. Astma- och Allergiförbundet har frågat medlemmar som varit inlagda på sjukhus eller annan vårdinrättning i Sverige under 2015 och 2016 om ”allergimaten”. Det var både ris och ros. Drygt hälften tyckte att maten varit mycket eller ganska bra. Över 40 procent av deltagarna var dock missnöjda med hanteringen av allergimaten. De som var nöjda hade i flera fall haft direktkontakt med köket som lagade maten.

Det här är, såvitt vi vet, den första undersökning som gjorts om hur det fungerar med sjukhusmaten för människor med matallergi eller annan överkänslighet. Med enkätsvaren som underlag har förbundet nu sökt pengar från Allmänna Arvsfonden till ett treårigt projekt som handlar om trygga måltider i vården.

- Enkätundersökningen visar tydligt att personal som hanterar mat på sjukhus behöver mer kunskap om matallergier än vad de har idag. Ingen ska behöva bli ännu sjukare på grund av att de får mat som de inte tål under en sjukhusvistelse, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet.

På allergia.se kan du läsa mer och hela enkätundersökningen finns här.

Fakta:
Omkring 700 000 personer i Sverige har diagnosticerad födoämnesallergi och drygt 2 miljoner personer har någon sorts överkänslighet för mat. Det drabbar alla åldersgrupper men är vanligare hos barn.

Livsmedel som ofta framkallar allergi är mjölk, ägg, fisk, skaldjur, nötter, jordnötter och vete, medan överkänslighet är vanlig för gluten och laktos.

För mer information kontakta gärna:
Maritha Sedvallson, förbundsordförande, tel 070 – 661 5475. 
Maritha.Sedvallson@astmaoallergiforbundet.se

Rikard Åsgård, ombudsman, tel 072 – 858 8557. 
rikard.asgard@astmaoallergiforbundet.se

Eva-Maria Dufva, pressansvarig, tel 070 - 588 7288. 
eva-maria.dufva@astmaoallergiforbundet.se

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • mat

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha en osynlig funktionsnedsättning som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364