Pressmeddelande -

Stora brister i skolornas fysiska arbetsmiljö

En av sex skolor brister i den fysiska arbetsmiljön, visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. När dålig luftkvalitet i skolor inte åtgärdas drabbas eleverna som får sämre förutsättningar för inlärning och riskerar dålig hälsa, bland annat i form av astma och allergi.

- Mycket bra att Arbetsmiljöverket gjort en så stor tillsynsinsats av arbetsmiljön i skolan, det behövs verkligen, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet. Nu måste skolornas huvudmän prioritera förbättringar av den fysiska arbetsmiljön.

När det gäller den fysiska arbetsmiljön ställer Arbetsmiljöverket bland annat krav på förbättringar av luftkvalitet. Några vanliga problem som uppmärksammas i rapporten är ventilationsanläggningarnas kapacitet och skick och hur installationer är utförda, men även överbelastning när det gäller klass- och gruppstorlekar i förhållande till vad ventilationen klarar av.

Arbetsmiljöverket påpekar brister i 1000 fall när det gäller den fysiska arbetsmiljön. 450 skolor har fått påpekanden om bristande ventilation och luftkvalitet visar rapporten från Arbetsmiljöverket. Av totalt 6000 skolor har 2200 inspekterats mellan 2013 - 2016.

I rutiner för drift och underhåll av skolfastigheter finns till exempel oklarheter om när och hur ofta service och underhåll av ventilationsanläggningar utförs och att det saknas rutiner för kontroll av städning. Det framgår också av rapporten att frågor kring ansvar och finansiering av arbetsmiljöåtgärder kopplade till skolfastigheter behöver förtydligas i många skolorganisationer.

- Det finns ett treårigt statligt stöd för upprustning av skollokaler som kan sökas hos Boverket, men staten borde även ta ett fortsatt ansvar för medfinansiering och förenkla möjligheterna att söka stödet, Maritha Sedvallson.

För mer information, kontakta gärna:

Maritha Sedvallson, förbundsordförande, tel 070 – 661 54 75.
Maritha.Sedvallson@astmaoallergiforbundet.se
Marie-Louise Luther, ombudsman inomhusmiljö, tel 070 - 020 94 98.
Marie-Louise.Luther@astmaoallergiforbundet.se
Eva-Maria Dufva, pressekreterare, tel 070 – 588 72 88.
eva-maria.dufva@astmaoallergiforbundet.se

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • skola
  • allergisjukdomar
  • astma
  • allergireaktioner
  • allergi
  • maritha sedvallson
  • klassrumspeng
  • arbetsmiljöverket

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Presskontakt

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364