Pressmeddelande -

Stort behov av ny forskning för att bekämpa ökning av astma och allergi

I november delade stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond ut totalt sex miljoner kronor till 34 olika forskningsprojekt. Antalet allergiska patienter som söker vård har ökat dramatiskt sedan 1960-talet. Behovet av forskning är i dag stort för den tredjedel av befolkningen som lider av allergisjukdomar.

-      Var tredje person på bussen, i hissen eller på restaurangen lider i det tysta. Samhället står inför stora utmaningar för att livet ska bli bättre för alla drabbade. Situationen är allvarlig och det krävs en forskningsoffensiv för att bekämpa en av våra största folksjukdomar, säger Britta Andersson, ordförande för Astma- och allergiförbundets Forskningsfond.

Ett av de beviljade projekten genomförs av Lars Olaf Cardell som forskar inom immunoterapi, en väletablerad terapiform som används för att behandla pollenallergi. Det är den enda behandlingsformen som visat sig förbättra symptom samtidigt som den påverkar den långsiktiga sjukdomsutvecklingen och skapar långvarig tolerans mot pollen. Men behandlingen är tidskrävande och kostsam för både sjukvård, samhälle och patient.

-      Behandlingen för en pollenallergiker kan kräva 50-60 sprutor under 4 år. I dag är vi nära en lösning som innebär att endast 2-3 sprutor under ett par månader krävs för att patienten ska märka av samma resultat. Det skulle leda till minskat lidande för patienten och betydligt lägre kostnader för sjukvården, säger Lars Olaf Cardell om sitt forskningsprojekt.

De senaste 25 åren har Forskningsfonden delat ut mer än 100 miljoner till allergiforskningen. Det har bidragit till fler och förbättrade behandlingsformer. Med en växande sjukdomsgrupp står vi inför stora utmaningar vars lösningar är helt beroende av framtida finansiering.     

-      Det finns i dagsläget många fler lovande forskningsprojekt än vi har möjlighet att finansiera. Vi vet att forskarna är på väg att hitta lösningar som kan förbättra livet avsevärt för alla som lider av astma, allergi och annan överkänslighet men det förutsätter att de även i framtiden kan räkna med finansiellt stöd, avslutar Britta Andersson.

För mer information kontakta:
Sara Nilsson
Kommunikationsstrateg
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond
08-506 28 205, 070-429 92 00
sara.nilsson@astmaoallergiforbundet.se

Relaterade länkar

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • allergi
 • allergisjukdomar
 • astma- och allergiförbundets forskningsfond
 • sara nilsson
 • min önskans stad
 • britta andersson
 • lars olaf cardell
 • forskning
 • forskningsprojekt
 • allergiforskning
 • folksjukdomar
 • pollenallergi

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkäsnlighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364