Pressmeddelande -

Unga lovande forskare prisas

2019 års Kerstin Hejdenbergs stipendier tilldelas Karin Ersson, Ulrika Käck och Styliana Vasileiadou.

I år tilldelas Styliana Vasileiadou (Göteborgs Universitet), Ulrika Käck (Karolinska Institutet) och Karin Ersson Kerstin (Uppsala Universitet) Hejdenbergs stipendium. Styliana Vasileiadou för sina studier kring hur livsmiljö och födointag tidigt i livet kan motverka allergier, Ulrika Käck för sina studier inom pälsdjursallergi samt Karin Ersson för forskning kring ansträngningsutlöst astma. Kerstin Hejdenbergs stipendium syftar till att lyfta fram unga forskare som bryter ny mark.

- Jag är mycket glad över detta stipendium och att min forskning som ska leda till att barn och ungdomar med astma kan vara fysiskt aktiva i lika hög utsträckning som andra barn- och ungdomar uppmärksammas säger Karin Ersson, doktorand vid Uppsala Universitet.

-Det är mycket glädjande att tilldela årets stipendier till tre unga forskare vars insatser syftar till att förbättra livskvalitén hos barn med svår astma och allergi, en grupp som tyvärr är relativt bortglömd säger Robert Hejdenberg, Ordförande för Stiftelsen Astma och Allergiförbundets forskningsfond.

Idag lider ca 3 miljoner människor i Sverige av allergi och astma och är en av de största sjukdomsgrupperna. Ofta debuterar sjukdomen i unga år, därför är det särskilt viktigt att forska på barns situation. Befintliga behandlingar är i dagsläget ofta fokuserade på symtomlindring, med hjälp av forskning skulle botande behandling kunna bli en realitet vilket skulle öka livskvalitén avsevärt.

Kontakt

För mer information eller intervju med pristagarna, kontakta Jonas Binnmyr, forskningsfondens sekreterare: 0706499245

Ämnen

  • Utbildning

Om Astma- och Allergiförbundets forskningsfond

Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond har som ändamål att stötta forskning, och har sedan starten delat ut mer än 175 miljoner kronor. Kerstin Hejdenberg var under 90-talet ordförande för forskningsfonden. Vid hennes bortgång 2000 inrättades en minnesfond som varje år delar ut stipendier till doktorander inom barnallergologisk forskning.

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Presskontakt

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364