Pressmeddelande -

Viktigt med aktiv brukarmedverkan inom allergiforskningen

Forskning med en aktiv brukarmedverkan har prioriterats när stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond bedömt årets anslagsansökningar.

Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar inför 2011 ut sex miljoner kronor till angelägen allergiforskning.

30 av de sammanlagt 84 ansökningarna har beviljats anslag och dessa får alltså dela på sex miljoner kronor. Under senare år har fondens anslag fått allt större betydelse, inte minst för forskning som kan ha inverkan på livssituationer för människor med allergier.

Astma och allergiska sjukdomar är en av de vanligaste folksjukdomarna i världen och antalet drabbade i Sverige ökar allt mer.

–  Fortfarande vet vi inte vad det är som gör att somliga reagerar med sjukdom på det som andra tål, men med dessa anslag hoppas vi komma ett steg längre när det gäller att hitta orsakerna bakom. Jag vill också tacka för alla de gåvor som kommit till fonden. Varje krona är viktig för att stärka den viktiga forskningen om astma, allergi och annan överkänslighet, säger Britta Andersson, fondens ordförande.

Ett prioriterat område i årets bedömning har enligt Astma- och Allergiförbundets forskningspolicy varit brukarmedverkan och brukarinflytande i forskningen; speciellt forskning där en aktiv brukarmedverkan ingår.

Bifogat finns en lista över samtliga beviljade anslag.

För mer information kontakta:
Hanna Vihavainen,
Fondsekreterare
08-506 28 213
hanna.vihavainen@astmaoallergiforbundet.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • allergiforskningen
  • brukarmedverkan
  • astma- och allergiförbundets forskningsfond
  • sjukdomar

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364

Relaterat innehåll