Gå direkt till innehåll
Fler ansöker om försörjningsstöd digitalt i Åstorps kommun

Pressmeddelande -

Fler ansöker om försörjningsstöd digitalt i Åstorps kommun

Sedan augusti 2021 går det att återansöka om försörjningsstöd digitalt i Åstorps kommun. Idag, mindre än ett halvår senare, är över 70 procent av ansökningarna digitala.

Försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag, är ett stöd till kommuninvånare som har svårt att försörja sig själva. Tidigare lämnades alla ansökningar in fysiskt till kommunens kundtjänst som i sin tur såg till att de hanterades vidare till ansvarig socialsekreterare. För att underlätta för kommunens medarbetare och göra det enklare för medborgarna att lämna in sina ansökningar skapade Åstorps kommun en digital tjänst för återansökningsprocessen. Nästa år kommer även nyansökningar av försörjningsstöd kunna upprättas digitalt.

– Vi är väldigt nöjda att över 70 procent ansöker digitalt. Förutom att det ökar kommunens service och tillgänglighet till invånarna så minskar även ansöknings- och utredningstiden. Invånarna kan dessutom följa sitt ärende digitalt hela vägen från ansökan till beslut, säger Sara Mäki, Enhetschef för individ och försörjning i Åstorps kommun.

– Detta är resultatet av gott samarbete mellan olika förvaltningar inom projektgruppen för digitalisering samt ett gediget arbete av medarbetarna på ekonomiskt bistånd, säger Sara Mäki, enhetschef för individ och försörjning.

  Utöver tidsbesparingar innebär det digitaliserade arbetssättet även minskade administrativa kostnader då brevutskicken minskar.


  Ämnen

  Regioner


  Åstorps kommun är en plats för alla med närhet till det mesta. Vi drar nytta av kommunens centrala läge i Öresundsregionen och våra goda kommunikationer. Åstorp är porten till Söderåsen med storslagen natur, äventyr och stillhet. Tillsammans med kransorterna skapar vi en levande bygd där kultur, fritids- och föreningslivet och mångfalden frodas. Här gör vi det enkelt för människor och företag att växa och vi tror på utbildning och livslångt lärande. Vi ser styrkan i våra olikheter och har mod att pröva nya vägar.

  Kontakter

  Linnéa Johagen

  Linnéa Johagen

  Presskontakt Kommunikatör Åstorps kommun 042-64012

  Välkommen till Åstorps kommun

  Åstorps kommun är en plats för alla med närhet till det mesta. Vi drar nytta av kommunens centrala läge i Öresundsregionen och våra goda kommunikationer. Åstorp är porten till Söderåsen med storslagen natur, äventyr och stillhet. Tillsammans med kransorterna skapar vi en levande bygd där kultur, fritids- och föreningslivet och mångfalden frodas. Här gör vi det enkelt för människor och företag att växa och vi tror på utbildning och livslångt lärande. Vi ser styrkan i våra olikheter och har mod att pröva nya vägar.