Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

AstraZeneca avyttrar laboratorium för bioteknologi till Recipharm

Befintliga biofarmaceutiska tjänster utökas med utveckling och framställning av rekombinant protein och monoklonala antikroppar

AstraZeneca meddelar idag att man avyttrat AstraZeneca Biotech Laboratory (ABL) i Södertälje till Recipharm AB, ett ledande företag inom uppdragsutveckling och tillverkning. Enligt avtalet kommer Recipharm Biotech AB (ett nybildat dotterbolag till Recipharm) att hyra ABL-huset från AstraZeneca under minst 12 år. Recipharm Biotech AB kommer att förvärva all tillhörande utrustning och större delen av medarbetarna vid ABL kommer att kunna anställas i Recipharm Biotech AB. AstraZeneca kommer att behålla en betydande minoritetsandel i det nya bolaget och tecknar även ett leverantörsavtal avseende material för ett utvecklingsprojekt i fas 1 och fas 2. Inga ekonomiska villkor har tillkännagivits.

Avyttringen av ABL är ett resultat av AstraZenecas förvärv av bioläkemedelsföretaget MedImmune, vilket innebar betydande resurser för bioteknologisk tillverkning. AstraZeneca har därefter samlat samtliga aktiviter inom bioteknologi till MedImmunes anläggningar i Storbritannien och USA.

Jan Lundberg, Executive Vice President for Global Discovery Research, AstraZeneca, kommenterar: "Genom att avyttra ABL får vi möjlighet att realisera värdet av anläggningen samtidigt som vi bevarar arbetstillfällena för den stora majoriteten skickliga och erfarna medarbetare. Recipharm får i sin tur ett toppmodernt laboratorium som är idealiskt anpassat till deras strategiska behov."

Recipharms förvärv sker efter att företaget i augusti 2008 förvärvat en frystorkningsanläggning från Inotech Labor AG i Basel, Schweiz. Tillsammans innbär detta att Recipharm kan erbjuda ett komplett utbud av tillverkning inom bioteknologi, som följer kundernas projekt från utveckling av cellinjer, fram till slutprodukter för prekliniska och tidiga kliniska studier.

Thomas Eldered, VD för Recipharm kommenterar: "Vi är mycket glada åt att ha förvärvat denna toppmoderna anläggning för biofarmaceutisk utveckling och GMP- produktion från AstraZeneca. Förvärvet innebär en avsevärd expansion av vårt tjänsteutbud. Vi kan nu erbjuda uppdragsbaserad utveckling och produktion av läkemedel baserade på både små och stora molekyler, vilket innebär att vi stärker vår position på marknaden för uppdrag inom biofarmaceutiska läkemedel."

Thomas Eldered fortsätter: "Förvärvet av denna specialiserade anläggning för tillverkning av biofarmaceutiska läkemedel innebär ytterligare ett steg mot vårt mål att bli ett av de tre största företagen i världen för uppdragsutveckling och tillverkning av biofarmaceutiska läkemedel."

Ägarskiftet för anläggningen planeras till den 1 januari 2009.

Om AstraZeneca Biotech Laboratory (ABL)
ABL är en pilotanläggning för småskalig utveckling och tillverkning av rekombinanta proteiner och monoklonala antikroppar för kliniska studier och registreringsansökningar. Anläggningen har en GMP- och importlicens från svenska Läkemedelsverket för produktion av rekombinanta biologiska produkter i bulk, framtagna från däggdjursceller. Anläggningen kan producera både satsvis och kontinuerligt genom att odla cellerna, med utvinning av läkemedelssubstans ur upp till 1000 liter per vecka av odlingsmedium. Det finns också planer på att utöka den satsvisa odlingskapaciteten och flexibiliteten, genom att installera en ny serie av bioreaktorer för engångsbruk på 250 till 1000 liter. Vidare kan anläggningen genom ett automatiserat system för cellinjeutveckling ta fram cellinjer som uttrycker höga koncentrationer av det önskade läkemedelsproteinet på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Dessa resurser kompletteras med omfattande analyskapacitet, inklusive masspektrometri för karaktärisering av proteiner, och för de jämförande studier som krävs i samband med registreringsansökningar.

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett ledande internationellt företag inom hälsovårdsområdet som bedriver forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel och vissa hälsovårdstjänster. Vi är ett av världens främsta läkemedelsföretag, med en försäljning 2007 på 29,55 miljarder USD och med starka marknadspositioner inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar, onkologi samt infektion. AstraZeneca ingår i Dow Jones Sustainability Index (Global) samt i FTSE4Good Index. För mer information, se astrazeneca.com och astrazeneca.se

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande företag i Europa på området uppdragsutveckling och tillverkning. Bolaget driver sju tillverkningsenheter i Sverige, Frankrike, Storbritannien och Schweiz, och har sitt huvudkontor utanför Stockholm. Recipharm förser den globala läkemedelsmarknaden med över 600 olika produkter i olika beredningsformer, inklusive granulat, pulver, sterila beredningar, halvfasta produkter, betalaktamer, hormoner och pulverinhalatorer. För mer information, se recipharm.com.


Kontaktpersoner:

Thomas Eldered
Tel: 08-602 5210
VD, Recipharm AB

Kevin Payne/Tristan Jervis
De Facto Communications
Tel: +44 207 861 3023/3019
E-mail: Tristan Jervis/Kevin Payne
t.jervis@defacto.com/k.payne@defacto.com

Anne-Charlotte Knutsson
Tel: 08-553 213 75, 070-685 42 95
Informationsdirektör, AstraZeneca
E-mail: anne-charlotte.knutsson@astrazeneca.com

Mark Finney
Tel. 046-336213, 0707-567 6213
R&D Communications, AstraZeneca
E-mail: Mark.finney@astrazeneca.com

Ämnen


Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.

Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se. Du kan även följa oss på twitter https://twitter.com/AstraZenecaSE

Kontakter

Karl-Johan Karlsson

Karl-Johan Karlsson

Presskontakt Tf presschef, AstraZeneca AB +46735801268
Mathias Holm Pedersen

Mathias Holm Pedersen

Presskontakt Kommunikationschef, AstraZeneca Nordic +45 22937730

Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.