Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

ASTRAZENECA: BOKSLUTSRAPPORT FÖR FJÄRDE KVARTALET OCH JANUARI – DECEMBER 2010

David Brennan, koncernchef, kommenterar: ”Vårt resultat 2010 understryker styrkan och uthålligheten i AstraZenecas verksamhet. Trots prispress och förutsedda patentutgångar i USA och Västeuropa ligger våra intäkter i nivå med fjolårets. Pådrivande faktorer har varit en stark försäljning av våra nyckelprodukter och fortsatt tillväxt på tillväxtmarknaderna. Detta resultat, kombinerat med en disciplinerad ledning av verksamheten, har gjort det möjligt för oss att öka vinsten, öka utdelningen och återbetala överskjutande del av likvida medel till aktieägarna genom aktieåterköp."

Försäljningen för hela året var oförändrad i fasta valutakurser (CER) och uppgick till 33.269 MUSD.

-Stark försäljningstillväxt på marknaderna utanför USA (ökning med 7 procent i fasta valutakurser) uppvägde till stor del ett försäljningsbortfall om drygt 1,6 miljarder USD i USA till följd av generisk konkurrens för flera produkter och uteblivna intäkter från vaccinet mot H1N1-influensa.

-Stark tvåsiffrig försäljningstillväxt i fasta valutakurser för Crestor, Symbicort och Seroquel XR. Försäljningen av Crestor och Seroquel överstiger nu 5 miljarder USD vardera för hela året.

-Försäljningen på tillväxtmarknaderna ökade till mer än 5,1 miljarder USD, en ökning med 16 procent i fasta valutakurser. Försäljningen i Kina ökade till mer än 1,0 miljard USD.

Rörelseresultatet för kärnverksamheten för hela året var oförändrat i fasta valutakurser och uppgick till 13.603 MUSD. 

Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) för hela året ökade med 5 procent i fasta valutakurser till 6,71 USD.

Redovisad vinst per aktie för hela året ökade med 7 procent i fasta valutakurser till 5,60 USD.

-I redovisad vinst per aktie 2010 ingår 0,40 USD från en vinst under fjärde kvartalet vilken uppkommit från förändringar i förmåner enligt vissa av koncernens planer för ersättningar efter avslutad anställning, huvudsakligen i koncernens pensionsplan i Storbritannien.

Försäljningen under fjärde kvartalet minskade med 3 procent i fasta valutakurser. Core EPS ökade med 1 procent i fasta valutakurser.

AstraZeneca har lämnat in svar på FDA:s begäran om ytterligare information (Complete Response Letter) avseende Brilinta.

Utdelningen ökade med 11 procent till 2,55 USD för hela året.

Nettoaktieåterköpen uppgick till sammanlagt 2,1 miljarder USD under 2010. Styrelsen tillkännager planer på nettoaktieåterköp på 4 miljarder USD under 2011.

Företagets tidigare prognostiserade antaganden för total försäljning, marginaler och förvaltning av likvida medel för perioden 2010-2014 kvarstår; det förväntade riskjusterade försäljningsbidraget från nyligen lanserade produkter och forskningsportföljen sänks till intervallet 3-5 miljarder USD.

Här finns mer material och intervjuer med AstraZenecas koncernchef David Brennan och forskningschefen Martin Mackay.

http://info.astrazenecaevents.com 

LÄS HELA PRESSMEDDELANDET I BIFOGAD PDF

EN UPPDATERAD FOU-PORTFÖLJ FINNS I BIFOGAT DOKUMENT

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Karl-Johan Karlsson

Karl-Johan Karlsson

Presskontakt Tf presschef, AstraZeneca AB +46735801268
Mathias Holm Pedersen

Mathias Holm Pedersen

Presskontakt Kommunikationschef, AstraZeneca Nordic +45 22937730

Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.