Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

AstraZeneca fortsätter att effektivisera sin produktion

Minskar personalstyrkan med ytterligare 600 heltider på två år i Sverige

AstraZeneca aviserar ytterligare effektiviseringar av den svenska produktionen för att öka konkurrenskraften genom minskade kostnader och ökad produktivitet. Läkemedelsbranschen står inför stora utmaningar med sjunkande priser, kortare patenttider och ökad konkurrens från generikatillverkare. AstraZeneca måste, liksom övriga företag i branschen, anpassa sig till utvecklingen för att behålla sin plats som ett av världens ledande läkemedelsföretag.

I februari 2007 påbörjades inom AstraZenecas svenska produktion ett effektiviseringsprogram som nu utökas till att gälla ytterligare 600 heltider, vilket ska förhandlas med facken. Programmet har hittills varit framgångsrikt med stora produktivitetsförbättringar med bibehållen kvalitet och leveransförmåga. Samtidigt har personalminskningarna kunnat genomföras på naturlig och frivillig väg. Det fortsatta programmet består av dels förbättrad produktivitet genom det redan pågående effektiviseringsprogrammet som nu intensifieras, dels flytt av volymer till andra delar inom AstraZeneca, samt viss outsourcing.

Det här är bland annat en följd av AstraZenecas förändrade strategi inom konsumentförpackning. Istället för att ha enheter som förpackar läkemedel för konsumenter i hela världen kommer företaget nu att regionalisera konsumentförpackningen och föra den närmare kunderna även geografiskt. För den svenska produktionen i Södertälje och Umeå innebär det att 30 procent av förpackningsverksamheten inom ett par år kommer att flytta till Asien och Sydamerika. Beslut har därför fattats att runt 2010 samla den förpackning som utförs i Sverige till Södertälje. Volymer kommer att flyttas från Umeå till Södertälje och när detta slutförts kommer anläggningen i Umeå att läggas ner eller avyttras till annan verksamhet.

"Genom det här programmet avser vi att uppnå konkurrenskraftiga kostnadsnivåer jämfört med andra Västeuropeiska läkemedelstillverkare", säger Anders Vikdahl, chef för AstraZeneca Sweden Operations. "Hittills har vi kunnat genomföra våra personalminskningar genom att fasa ut konsulter, naturliga avgångar, frivillighetspaket och avtalspension och det är vår ambition även framöver. Det är dock inte uteslutet att det nu aviserade programmet även kan komma att innebära uppsägningar."

Personalminskningarna kommer att omfatta medarbetare i Södertälje och Umeå.

Antalet heltidstjänster inom AstraZenecas produktion i Sverige är cirka 3 400. Det totala antalet anställda inom AstraZenecas samtliga svenska enheter uppgår till cirka 10 800.

Kontaktperson media:
Anne-Charlotte Knutsson, Informationschef, tel: 08-553 213 75, 070-685 4295

Ämnen


Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.

Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se. Du kan även följa oss på twitter https://twitter.com/AstraZenecaSE

Kontakter

Karl-Johan Karlsson

Karl-Johan Karlsson

Presskontakt Tf presschef, AstraZeneca AB +46735801268
Mathias Holm Pedersen

Mathias Holm Pedersen

Presskontakt Kommunikationschef, AstraZeneca Nordic +45 22937730

Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.