Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

AstraZeneca och Abraxis BioScience marknadsför gemensamt cancerbehandlingen ABRAXANE; Abraxis BioScience förvärvar AstraZenecas amerikanska produktportfölj inom området anestesi och analgetika

Information om telefonkonferens kl 11.05 svensk tid idag AstraZeneca tillkännagav idag att ett avtal träffats med det amerikanska företaget Abraxis BioScience Inc. (ABBI), om gemensam marknadsföring i USA av Abraxane® för injicerbar suspension (paclitaxel albuminbundna partiklar för injicerbar suspension). Förutom avtalet om gemensam marknadsföring av Abraxane® tillkännagav AstraZeneca också att man avyttrar den amerikanska produktportföljen inom området anestesi (bedövning) och analgetika (smärtlindring) till Abraxis BioScience. Abraxane är en ny beredningsform av paclitaxel, där substansen är bunden till albumin. Produkten godkändes av den amerikanska registreringsmyndigheten FDA i januari 2005. I en fas III-studie av kvinnor med metastaserande bröstcancer som inte svarat på tidigare behandling med kombinationer av cellgiftsbehandling gav Abraxane en signifikant högre responsgrad än paclitaxel i standardform. Vid behandling med Abraxane behövs dessutom ingen förmedicinering för att förebygga överkänslighetsreaktioner och Abraxane kan ges under kortare tid än standardformen av paclitaxel. Det kliniska utvecklingsprogram för Abraxane som bedrivs av Abraxis BioScience omfattar flera olika tumörtyper, bland annat icke-småcellig lungcancer, äggstockscancer, prostatacancer, tilläggsbehandling vid bröstcancer, melanom samt cancer i huvud och hals och övre delen av mag/tarmkanalen. Enligt avtalet kommer AstraZeneca att betala 200 MUSD till Abraxis BioScience för rätten att marknadsföra Abraxane i USA tillsammans med Abraxis BioScience. Den gemensamma marknadsföringen skall inledningsvis ske under fem och ett halvt år med början den 1 juli 2006. Under denna tid kommer AstraZeneca att tillhandahålla en del av sin säljstyrka till stöd för Abraxane, och svara för hälften av kostnaderna för informationsmaterial och annonsering. Ytterligare delmålsbetalningar kommer att göras till Abraxis när specifika nya indikationer godkänns inom förutbestämda tidsfrister. AstraZeneca får en provision på 22 procent av nettoförsäljningen av Abraxane i USA under avtalstiden och en avtagande provision på 10 och 5 procent under två år efter avtalstiden. Abraxis BioScience ger också AstraZeneca förstahandsrätt till marknadsförings- eller licensavtal om Abraxis BioScience skulle söka en samarbetspartner utanför USA, med undantag för vissa utvalda länder. Under lanseringsåret 2005 uppnådde Abraxis BioScience en försäljning i USA av Abraxane på 134 MUSD. Därutöver har AstraZeneca avtalat att avyttra sina amerikanska anestesi- och analgetikaprodukter till Abraxis BioScience. Enligt denna del av avtalet kommer Abraxis BioScience att betala AstraZeneca 350 MUSD för dessa produkter, och AstraZeneca förbinder sig att tillverka och leverera produkterna under en femårsperiod. De produkter som omfattas av avtalet (Xylocaine, Polocaine, Naropin, Nesacaine, Sensorcaine, Astramorph, Emla Cream och Diprivan) hade under 2005 en försäljning i USA på ca 217 MUSD. AstraZeneca ger också Abraxis Bio Science förstahandsrätt om man skulle besluta om avyttring eller utlicensiering av dessa produkter utanför USA. AstraZeneca ger också Abraxis BioScience rätten att vara s k ”preferred partner” vid ett eventuellt samarbete när patentskyddet för vissa injicerbara produkter upphör. Resutalteffekten av avtalen med Abraxis BioScience Inc. om gemensam marknadsföring av Abraxane i USA och om avyttring av AstraZenecas amerikanska anestesiprodukter förväntas vara i stort sett neutral under de första tolv månaderna och positiv därefter. "Detta avtal ger AstraZeneca tillgång till den viktiga amerikanska marknaden för cellgiftsbehandling. Abraxane ger viktiga fördelar för cancerpatienterna jämfört med befintliga behandlingsalternativ och kompletterar och utökar vår amerikanska produktportfölj inom onkologiområdet", sade Tony Zook, chef för AstraZeneca USA. "Samtidigt förvärvar Abraxis BioScience en stark portfölj av produkter inom området anestesi och analgetika, vilket stärker deras marknadsledande portfölj av injicerbara läkemedel i USA." "Vi är glada att ha ingått detta marknadsföringssamarbete med AstraZeneca, som är ett globalt läkemedelsbolag och ett av de ledande på onkologiområdet, med stor erfarenhet av bröstcancerbehandling", sade dr Patrick Soon-Shiong, VD och styrelseordförande för Abraxis BioScience. "Dessa avtal är ett viktigt steg i förverkligandet av vår strategiska plan att göra Abraxis BioScience till ett globalt, helt integrerat biofarmaceutiskt företag och ökar möjligheterna för Abraxane att utnyttja hela sin potential." Om AstraZeneca AstraZeneca är ett ledande internationellt företag inom hälsovårdsområdet och bedriver forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel och vissa hälsovårdstjänster. AstraZeneca är ett av världens främsta läkemedelsföretag, med en försäljning 2005 på 24 miljarder USD (190 miljarder SEK) och starka marknadspositioner inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, onkologi samt infektion. AstraZeneca ingår i Dow Jones Sustainability Index samt i FTSE4Good Index. För ytterligare information se www.astrazeneca.com resp www.astrazeneca.se . Om Abraxis BioScience Abraxis BioScience, Inc. är ett integrerat globalt biofarmaceutiskt företag, inriktat på att tillgodose behoven hos allvarligt sjuka patienter. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför en mycket bred portfölj av injicerbara produkter, som bland annat bygger på revolutionerande ny teknologi, exempelvis plattformen nab™. Målet är att ta fram och marknadsintroducera produkter som förnyar vården vid cancer och andra livshotande sjukdomstillstånd. Den första produkt på denna nab-plattform som godkänts av FDA är Abraxane®, som introducerades 2005 för behandling av metastaserande bröstcancer. Abraxis är noterat på Nasdaq-börsen under kortnamnet ABBI. Mer information om företaget och dess produkter återfinns på www.abraxisbio.com. Information om telefonkonferens idag: Journalister är välkomna att ringa in till en telefonkonferens med AstraZenecas ekonomidirektör Jon Symonds kl 11.05 (svensk tid) idag torsdagen den 27 april 2006, för information kring avtalet mellan AstraZeneca och Abraxis BioScience Inc. (ABBI) avseende marknadsföringssamarbete i USA för Abraxane, samt avyttringen av AstraZenecas anestesi- och analgesiprodukter i USA till ABBI. Denna telefonkonferens avser även AstraZenecas rapport för första kvartalet 2006. Telefonnummer för att ringa in: 0200 897 065 kostnadsfritt från Sverige 0800 279 9640 UK Freephone +44 (0)20 7138 0829 Internationellt Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Edel McCaffrey, +44 (0) 207 304 5034 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Mina Blair, +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087 Bakgrundsinformation: Taxanerna tillhör de mest aktiva av de cellgifter som används idag för behandling av cancer. De lösningsmedel som hittills har behövts för tillförsel av dessa medel är dock förknippade med kliniskt allvarliga biverkningar, som begränsar potentialen för taxanbehandling. För att motverka potentiellt allvarliga överkänslighetsreaktioner, som är vanliga vid behandling med lösningsmedelsbaserade taxaner, måste cancerpatienterna medicineras i förväg med kortikosteroider innan de får cellgiftsbehandling. Hos vissa patienter leder detta till bieffekter som hög blodsockerhalt, nedsättning av immunförsvaret och sömnsvårigheter. Abraxan för injicerbara suspensioner (paclitaxel albuminbundna partiklar för injicerbara suspensioner) bygger på albumin och undviker lösningsmedel helt och hållet, vilket gör att dosen kan maximeras samtidigt som vissa av de toxiska effekterna kan minimeras. Genom att man kan ge optimala doser av cellgift och samtidigt minimera lösningsmedelsrelaterad giftpåverkan, hoppas man kunna underlätta behandlingen och förbättra behandlingsresultatet för cancerpatienterna. Albumin är ett protein som fungerar som kroppens transportmedel för näringsämnen och andra vattenolösliga molekyler. Det har visat sig att albumin ackumuleras selektivt i tumörvävnad. Abraxane är godkänt för behandling av bröstcancer sedan kombinationsbehandling med cellgifter vid metastaserande cancer misslyckats eller ett återfall skett inom 6 månader efter påbörjad behandling med cellgifter. Den tidigare behandlingen bör ha omfattat ett antracyklin, om inte detta är kliniskt kontraindicerat. I den randomiserade studien av behandling av metastaserande bröstcancer har de viktigaste biverkningarna varit färre röda och vita blodkroppar, infektioner, stickningar och domningar, illamående, kräkningar, diarré, muskel- och ledvärk samt munsår. Andra biverkningar har varit svaghet, synrubbningar, vätskeansamling, håravfall samt nedsatt lever- och njurfunktion. Låga trombocytvärden, allergiska reaktioner, kardiovaskulära reaktioner och reaktioner på injektionsstället har varit mindre vanliga.

Ämnen


Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.

Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se. Du kan även följa oss på twitter https://twitter.com/AstraZenecaSE

Kontakter

Karl-Johan Karlsson

Karl-Johan Karlsson

Presskontakt Tf presschef, AstraZeneca AB +46735801268
Mathias Holm Pedersen

Mathias Holm Pedersen

Presskontakt Kommunikationschef, AstraZeneca Nordic +45 22937730

Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.