Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

ASTRAZENECA PLC - DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET OCH FÖRSTA HALVÅRET 2011

David Brennan, koncernchef, kommenterar: ”Trots den förväntade effekten av generisk konkurrens och myndigheters prisinterventioner under kvartalet, kan vi höja vår prognos för vinst per aktie för kärnverksamheten och höja målen för avkastning till våra aktieägare för helåret. Godkännandet av Brilinta i 41 länder runt om i världen, nu senast i USA, visar vår beslutsamhet att genomföra vår globala, innovationsdrivna bioläkemedelsstrategi."

Intäkterna under andra kvartalet uppgick till 8.430 MUSD, en minskning med 2 procent i fasta valutakurser (CER).

-Stark tvåsiffrig tillväxt i fasta valutakurser för Crestor, Symbicort och Seroquel XR.

-Intäkterna på tillväxtmarknaderna ökade med 10 procent i fasta valutakurser.

-Intäktsutvecklingen återspeglar intäktsbortfallet på mer än 0,5 miljarder USD till följd av generisk konkurrens och inverkan från myndigheters prisinterventioner.

Rörelseresultatet för kärnverksamheten minskade under andra kvartalet med 10 procent i fasta valutakurser till 3.322 MUSD.

-FoU-kostnaderna för kärnverksamheten ökade med 8 procent i fasta valutakurser, vilket återspeglar att flera kliniska program i sen utvecklingsfas påbörjades i slutet av 2010 och i början av 2011.

-Försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten ökade med 9 procent i fasta valutakurser, vilket inkluderar effekten av punktskatten i samband med hälso- och sjukvårdsreformen i USA och en engångskostnad för uppsägningen av ett marknadsförings- och distributionsavtal i USA, utöver investeringar på tillväxtmarknaderna och produktlanseringar.

Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) minskade under andra kvartalet med 5 procent i fasta valutakurser till 1,73 USD.

-Core EPS gynnades av färre utestående aktier till följd av aktieåterköp.

Redovisad vinst per aktie ökade under andra kvartalet med 3 procent i fasta valutakurser till 1,53 USD.

-Ökningen i redovisad vinst per aktie berodde till stor del på lägre omstruktureringskostnader jämfört med föregående år.

Den 20 juli tillkännagav AstraZeneca att FDA i USA godkänt Brilinta.

Styrelsen rekommenderar en utdelning för första halvåret på 0,85 USD. Nettoaktieåterköpen uppgick till sammanlagt 2,2 miljarder USD under första halvåret. När avyttringen av Astra Tech genomförts kommer de sammanlagda nettointäkterna från avyttringen att öka aktieåterköpen. Beroende på tidpunkten skulle nettoaktieåterköpen 2011 kunna öka till 5 miljarder USD.

Prognosen för Core EPS för hela året höjs till intervallet 7,05-7,35 USD.

Ämnen

Kategorier


Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

Kontakter

Karl-Johan Karlsson

Karl-Johan Karlsson

Presskontakt Tf presschef, AstraZeneca AB +46735801268
Mathias Holm Pedersen

Mathias Holm Pedersen

Presskontakt Kommunikationschef, AstraZeneca Nordic +45 22937730

Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.