Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

AstraZeneca satsar 100 MUSD på forskning i Kina

Nytt innovationscenter med inriktning på cancerforskning AstraZeneca meddelade idag att företaget avser att investera 100 MUSD i forskning och utveckling i Kina under de närmaste tre åren, med inriktning på att ta fram innovativa läkemedel till nytta för kinesiska patienter. Investeringsprogrammet innebär i första hand att bygga upp AstraZeneca Innovation Centre China. AstraZeneca har inlett ett omfattande arbete med att finna en lämplig plats för centret som beräknas kunna tas i drift i slutet av 2009. Vid centret kommer man att fokusera på s k translatorisk forskning genom att bygga upp kunskap om kinesiska patienter, biomarkörer och genetiska faktorer. I första hand kommer verksamheten att inriktas på behandlingar mot cancersjukdomar, en av de vanligaste dödsorsakerna i Kina. AstraZeneca kommer dessutom att förstärka sina kliniska forskningsresurser och räknar i år med att öka antalet vetenskapliga samarbetsprojekt med lokala kinesiska organisationer. Ett avtal värt 14 MUSD tecknades nyligen med Wuxi Pharmatech avseende insamling och syntes av nya substanser och ett samarbete om schizofrenigenetik har redan inletts med Shanghai Jiao Tong University. "I och med Kinas snabba ekonomiska tillväxt och det växande behovet av bättre sjukvård har Kina blivit en av de viktigaste nya marknaderna för AstraZeneca och kommer att ha stor betydelse för vår framtida utveckling", sade David Brennan, koncernchef i AstraZeneca PLC. "Vi ställer oss bakom Kinas nationella satsningar på innovation genom att kraftigt öka våra investeringar i FoU, både ekonomiskt och genom forskningssamarbeten." "AstraZeneca välkomnar och stödjer den kinesiska regeringens policy att uppmuntra investeringar i kunskapsöverföring och innovativ FoU, genom starkt skydd för immateriella rättigheter, och genom att säkerställa att kinesiska patienter tidigt får tillgång till innovativa produkter till priser som avspeglar värdet av innovationer." AstraZeneca är nu det ledande multinationella läkemedelsföretaget i Kina genom ett nätverk av filialkontor, en ny produktionsanläggning och klinisk forskning. AstraZeneca, som idag har 2 200 lokalt anställda, var det första multinationella läkemedelsföretag som inkluderade Kina i storskaliga internationella multicenterstudier och som etablerade ett center för klinisk forskning i landet. AstraZeneca har sedan länge satsat på att förstärka samarbetet med lokala akademiska och medicinska institutioner. För att ytterligare visa att man är "in China, for China", samarbetar AstraZeneca med myndigheter och branschorganisationer för att höja kompetensnivån hos både läkare och sjukvårdsansvariga. AstraZeneca har också startat flera program för utbildning om sjukdomar och folkhälsa. AstraZenecas verksamhet bygger på våra grundvärderingar som baseras på strikta etiska regler och efterlevnad av lagar och bestämmelser och företaget stödjer myndigheterna i arbetet för ökad integritet inom hälsovården i Kina. Om AstraZeneca i Kina AstraZeneca China har sitt kinesiska huvudkontor i Shanghai och har filialer i över 20 städer runt om i Kina. Fabriken i Wuxi, Jiangsu-provinsen, invigdes 2001. Ytterligare information om verksamheten i Kina finns på www.astrazeneca.com.cn Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 070-557 43 00 Edel McCaffrey, +44 (0) 207 304 5034 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 AstraZeneca China: Judy Wang, +86 21 5256 4555 X 1500 Zhou Yi, +86 21 5256 4555 X 1503 Bakgrund: AstraZeneca Innovation Centre China (ICC) kommer inledningsvis att fokusera på translatorisk forskning inom cancerområdet. Allmänt uttryckt definieras translatorisk forskning som tillämpning av grundläggande forskningsresultat direkt i vården. Vid ICC kommer forskarna att arbeta med identifiering, utveckling och validering av nya biomarkörer. Verksamheten vid ICC kommer att innefatta analys av humanprover både från forskning och klinisk praxis. ICC kommer att ha toppmoderna resurser för biomedicinsk informatik och avancerat datorstöd. Centret kommer att anställa prekliniska forskare och läkare för genomförande av läkemedelsforskning i såväl tidiga som sena faser.

Ämnen


Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.

Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se. Du kan även följa oss på twitter https://twitter.com/AstraZenecaSE

Kontakter

Karl-Johan Karlsson

Karl-Johan Karlsson

Presskontakt Tf presschef, AstraZeneca AB +46735801268
Mathias Holm Pedersen

Mathias Holm Pedersen

Presskontakt Kommunikationschef, AstraZeneca Nordic +45 22937730

Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.