Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Brilique får subvention i Sverige

Fler än 17 000 personer avlider årligen i Sverige till följd av en akut kranskärlssjukdom. Det är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. De som överlever en akut kranskärlssjukdom löper mycket stor risk att drabbas av en efterföljande hjärtinfarkt med potentiellt dödlig utgång.

Brilique förebygger uppkomsten av nya blodproppar som kan hindra blodets cirkulation i kroppen, och minskar därmed risken för nya hjärt/kärlhändelser (så kallade aterotrombotiska händelser), exempelvis hjärtinfarkt.

I TLVs beslut finns bland annat ett yttrande från Landstingens läkemedelsförmånsgrupp som lyder:

 ”Brilique är ett välkommet ytterligare alternativ för behandling av akut kranskärlssjukdom. Preparatet har fördelar jämfört med dagens behandling med clopidogrel genom att kontraindikationer är färre och dosering enklare samtidigt som effekten är bättre. Preparatet är dyrare än clopidogrel men den hälsoekonomiska beräkningen ger ändå en godtagbar QUALY kostnad. Någon direkt jämförelse med prasugrel presenteras inte varför preparatets plats i terapin jämfört med prasugrel är osäker.
Landstingens läkemedelsförmånsgrupp förordar med hänvisning till ovanstående att Brilique ska omfattas av läkemedelsförmånerna.”

”Akut kranskärlssjukdom är förknippad med hög dödlighet. Vi är glada över att patienter i Sverige nu får möjlighet till ny behandling i och med att Brilique görs tillgängligt i kombination med acetylsalicylsyra.” säger Fredrik Wernersson, landschef Sverige, AstraZeneca.

Brilique har nu fått generell subvention i sju länder varav tre i Norden.

Indikation
Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA godkände i december 2010 Brilique, givet tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA), för prevention av aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med akut kranskärlssjukdom (instabil angina, icke-ST-höjningsinfarkt, NSTEMI eller ST-höjningsinfarkt, STEMI) inklusive patienter som behandlas medicinskt och patienter som behandlas med perkutan koronarintervention (PCI) eller kranskärlskirurgi (CABG).

Godkännandet gäller för de 27 medlemsländerna i EU och de tre länder som också ingår i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om Brilique
Brilique (ticagrelor) är det första godkända läkemedlet i en ny klass av trombocythämmande läkemedel för behandling av akut kranskärlssjukdom som ges i tablettform.

Trombocyter är små cirkulerande blodkroppar som hjälper blodet att koagulera. Trombocythämmare verkar genom att avbryta den process som gör att blodplättarna klumpar ihop sig. Brilique är en direktverkande antagonist mot receptorn för P2Y12 och tillhör en kemisk klass som kallas cyklopentyltriazolopyrimidiner (CPTP). Brilique är den första orala antagonisten mot ADP-receptorn som binder reversibelt.

Om akut kranskärlssjukdom
Akut kranskärlssjukdom är en sammanfattande beteckning på medicinska tillstånd som orsakas av att hjärtmuskelns blodförsörjning är kraftigt reducerad. Dessa tillstånd sträcker sig från instabil angina (kärlkramp och ihållande smärtor i bröstet som kan föregå en hjärtinfarkt) till hjärtinfarkt:

  • STEMI (hjärtinfarkt med ST-höjning), en typ av infarkt som orsakas av att ett kranskärl helt blockeras av en blodpropp, vilket medför att den hjärtmuskel som normalt försörjs av detta kärl börjar dö.
  • Instabil angina/NSTEMI (instabil angina/hjärtinfarkt utan ST-höjning) är en typ av akut kranskärlssjukdom som innebär att ett kranskärl förträngs av en blodpropp så att den del av hjärtmuskeln som försörjs av detta kärl börjar dö eller löper hög risk att dö.

Ämnen

Taggar


Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

Presskontakt

Christina Malmberg Hägerstrand

Christina Malmberg Hägerstrand

Presskontakt Presschef, AstraZeneca AB +46 8 552 531 06
Jacob Lund

Jacob Lund

Presskontakt Kommunikationsdirektör AstraZeneca AB, AstraZeneca Nordic, Global hållbarhet och Styrelseordförande Leif Johanssons kontor 08 553 260 20 Mobil: 072 560 21 57

Relaterat material