Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Brilique kostnadseffektivt jämfört med generiskt alternativ vid behandling av akut kranskärlsjukdom

Nya data visar att Brilique (ticagrelor) tillsammans med acetylsalicylsyra är kostnadseffektivt jämfört med generiskt klopidogrel och acetylsalicylsyra vid 12 månaders behandling av akut kranskärlsjukdom trots högre pris. Den nya analysen inkluderar svenska kostnader och är en del av PLATO Health Economic Substudy, där totalt över 18 000 patienter ingick. Slutresultaten från studien publiceras nu även online i the European Heart Journal.

PLATO-studien har tidigare visat att behandling med ticagrelor och acetylsalicylsyra resulterade i en 21-procentig mortalitetsvinst jämfört med generiskt klopidogrel och acetylsalicylsyra i alla patientgrupper vid 12 månaders behandling. Kostnadsanalysen, som bygger på PLATO-studien, visar att behandling av akut kranskärlsjukdom med ticagrelor och acetylsalicylsyra ökade kostnaden med i genomsnitt 96 euro per patient/år.

- Det som är särskilt slående med dessa data är att ticagrelor är kostnadseffektivt för patienter med akut kranskärlssjukdom, jämfört med det generiska alternativet med lägre pris. Detta eftersom läkemedlet förbättrar överlevnaden, minskar antalet sekundära händelser och minskar andra vårdkostnader, säger Lars Wallentin, Professor i kardiologi vid Uppsala Kliniska Forskningscentrum.

Kostnadseffektivitetsanalysen visar även att 12 månaders behandling med Brilique ger upphov till en inkrementell kostnad på 362 euro och en QALY-vinst på 0,1316 under ett livstidsperspektiv, vilket ger en kostnad per vunnet QALY (kvalitetsjusterat levnadsår) på 2 372 euro, jämfört med att behandla med generiskt klopidogrel.

QALY står för Quality-Adjusted Life Years (kvalitetsjusterat levnadsår). QALY är ett utfallsmått, som tar hänsyn till både mortalitet och morbiditet. Kostnad per vunnet QALY är en viktig parameter när sjukvården ska välja behandlingsalternativ. Det finns inget vedertaget standardmått, men en kostnad per vunnet QALY inom intervallet 25.000-38.000 euro betraktas vanligtvis som kostnadseffektivt.

Delar av PLATO Health Economic Substudy har tidigare publicerats i maj/juninumret av tidskriften Value in Health, som ges ut av International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Hela det slutliga resultatet presenteras nu även online i the European Heart Journal.

Kontaktpersoner:
Erica Gruvberg, nordiskt PR-ansvarig, e-mail: erica.gruvberg@astrazeneca.com,
mobil: 073-071 50 26

Om akut kranskärlssjukdom
Akut kranskärlssjukdom är en sammanfattande beteckning på medicinska tillstånd som orsakas av att hjärtmuskelns blodförsörjning är kraftigt reducerad. Dessa tillstånd sträcker sig från instabil angina (kärlkramp och ihållande smärtor i bröstet som kan föregå en hjärtinfarkt) till hjärtinfarkt:

  • STEMI (hjärtinfarkt med ST-höjning), en typ av infarkt som orsakas av att ett kranskärl helt blockeras av en blodpropp, vilket medför att den hjärtmuskel som normalt försörjs av detta kärl börjar dö.
  • Instabil angina/NSTEMI (instabil angina/hjärtinfarkt utan ST-höjning) är en typ av akut kranskärlssjukdom som innebär att ett kranskärl förträngs av en blodpropp så att den del av hjärtmuskeln som försörjs av detta kärl börjar dö eller löper hög risk att dö.

Om Brilique
Brilique (ticagrelor) är det första godkända läkemedlet i en ny kemisk klass av trombocythämmande läkemedel för behandling av akut kranskärlssjukdom som ges i tablettform. Trombocyter är små cirkulerande blodkroppar som hjälper blodet att koagulera. Trombocythämmare verkar genom att avbryta den process som gör att blodplättarna klumpar ihop sig. Brilique är en direktverkande antagonist mot receptorn för P2Y12 och tillhör en kemisk klass som kallas cyklopentyltriazolopyrimidiner (CPTP).

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA godkände i december 2010 Brilique, givet tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA), för prevention av aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med akut kranskärlssjukdom (instabil angina, icke-ST-höjningsinfarkt, NSTEMI eller ST-höjningsinfarkt, STEMI) inklusive patienter som behandlas medicinskt och patienter som behandlas med perkutan koronarintervention (PCI) eller kranskärlskirurgi (CABG).

Brilinta har nu godkänts i 76 länder, inklusive EU, under namnet Brilique, och i USA; Kanada, Brasilien, Malaysia och Makao, under namnet Brilinta. Brilique/Brilinta rekommenderas just nu i åtta olika behandlingsriktlinjer som tagits fram av ledande medicinska sammanslutningar över hela världen, där European Society of Cardiology är en.

Ämnen

Kategorier


Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

Kontakter

Karl-Johan Karlsson

Karl-Johan Karlsson

Presskontakt Tf presschef, AstraZeneca AB +46735801268
Mathias Holm Pedersen

Mathias Holm Pedersen

Presskontakt Kommunikationschef, AstraZeneca Nordic +45 22937730

Relaterat innehåll

Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.