Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Delårsrapport för tredje kvartalet och de första nio månaderna 2012

Som väntat återspeglas den pågående effekten av förlorad ensamrätt för flera produkter i minskade intäkter under tredje kvartalet. Fortsatt disciplinerad hantering av rörelsekostnader samt intäkter från försäljningen av rättigheterna till receptfritt Nexium dämpade effekten av intäktsminskningen på rörelseresultatet för kärnverksamheten. Resultatmålen för helåret förblir oförändrade.

Intäkterna under tredje kvartalet uppgick till 6 682 MUSD, en minskning med 15 procent i fasta valutakurser (Q3 2011: 8 213 MUSD). Som väntat påverkas det finansiella resultatet till stor del av den pågående effekten av förlorad ensamrätt för vissa produkter - framför allt Seroquel IR, men också för Atacand, Merrem, Crestor i Kanada och Nexium i Europa.

Rörelseresultatet för kärnverksamheten för kvartalet minskade med 14 procent i fasta valutakurser till 2,6 miljarder USD.

Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) minskade med 8 procent till 1,51 USD och gynnades av färre utestående aktier till följd av nettoaktieåterköp.

Nettokontantutbetalningar till aktieägarna uppgick till 5,9 miljarder USD under årets första nio månader genom utdelning av 3,7 miljarder USD och nettoaktieåterköp på sammanlagt 2,3 miljarder USD. Företaget avbröt sitt aktieåterköpsprogram den 1 oktober för att bevara flexibiliteten medan styrelsen slutför den pågående årliga uppdateringen av strategin.

Förväntad vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) 2012 förblir oförändrad i intervallet 6,00–6,30 USD.

Våra produkter. AstraZeneca fortsätter att stärka resultatet för de produkter där vi har marknadsexklusivitet, och på marknader där vi investerar för framtida tillväxt:

 • Symbicort, mot sjukdomar i andningsvägarna, visade stark tillväxt med en global försäljningsökning på 11 procent till 785 MUSD understödd av försäljningen i USA (Q3 2011: 755 MUSD).
 • Faslodex, mot metastaserad bröstcancer, nådde en global försäljning på 167 MUSD, en ökning med 28 procent (Q3 2011: 139 MUSD).
 • Iressa, mot lungcancer,  uppvisade en global försäljning på 154 MUSD, en ökning med 11 procent (Q3  2011: 145 MUSD).
 • ONGLYZATM ,  mot typ 2-diabetes, genererade intäkter på 84 MUSD under tredje kvartalet, en      ökning med 42 procent (Q3 2011: 59 MUSD). 62 MUSD av försäljningen skedde  i USA. 
 • Brilinta/Brilique, vår nya trombocythämmare (hjärta/kärl), nådde en global försäljning på 24 MUSD under tredje kvartalet (Q3 2011: 13 MUSD), varav 15 MUSD i Västeuropa.
 • Crestor, vår statin  (hjärta/kärl), nådde en försäljning på 1 544 MUSD, en minskning med 3      procent (Q3 2011: 1 659 MUSD). Undantas Kanada, där försäljningen  påverkats av generisk konkurrens sedan april, ökade den globala försäljningen med 7 procent. Försäljningen i USA ökade med 11 procent till  833 MUSD. Den totala förskrivningen står sig väl sedan generiskt      atorvastatin lanserades i november 2011.
 • Seroquel XR (atypiskt antipsykotikum) ökade med 8 procent till 373 MUSD (Q3 2011: 366 MUSD).

Tillväxtmarknaderna. Intäkterna ökade med 6 procent. I både Kina och Ryssland ökade intäkterna med 23 procent. Båda är nyckelmarknader där AstraZeneca har gjort betydande investeringar under de senaste åren. Svagt resultat i Mexiko på grund av utmanande marknadsförutsättningar har emellertid fortsatt att påverka vårt resultat på tillväxtmarknaderna.

Väsentliga förändringar i forskningsportföljen sedan uppdateringen för första halvåret:

 • Zinforo – vårt intravenösa antibiotikum av cefalosporintyp för behandling av vuxna patienter med komplicerade infektioner i hud och mjukdelar (cSSTI) eller samhällsförvärvade lunginflammationer (CAP) har beviljats godkännande för marknadsföring i Europa. Därmed blir Zinforo den enda godkända cefalosporin- monoterapin i Europa med bevisad klinisk effekt mot MRSA, som är en vanlig orsak till allvarliga och svårbehandlade hudinfektioner.
 • Samarbete med Ardelyx AstraZeneca har skrivit avtal om global licens med ensamrätt gällande produkter från Ardelyx baserade på NHE3-hämmare. Här ingår en substans som är klar för fas 2-prövning vid behandling av komplikationer i samband med fullt utvecklad njursvikt och kronisk njursjukdom.
 • Samarbete med Ironwood Pharmaceuticals – AstraZeneca har tillkännagett ett avtal om gemensam utveckling och kommersialisering av Ironwoods produkt linaklotid i Kina. Linaklotid är den första och enda agonisten för guanylatcyclas-C som godkänts av FDA i USA för behandling av irritabel kolon med förstoppning och kronisk idiopatisk förstoppning.
 • Brodalumab – den första patienten har rekryterats för de kliniska försöken i fas 3-programmet för psoriasis.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet: "Som väntat påverkas AstraZenecas resultat under 2012 till stor del av förlorad ensamrätt för flera produkter på våra nyckelmarknader, liksom av de utmaningar som läkemedelsindustrin som helhet ställs inför. Sedan jag började på AstraZeneca har jag blivit djupt imponerad av engagemanget, talangen och passionen hos våra medarbetare och av deras beslutsamhet när det gäller att nå våra mål. När jag nu tar över som koncernchef kommer jag att prioritera att återföra AstraZeneca till tillväxt och till en ledande position inom forskning."

Läs den fullständiga delårsrapporten i bifogad pdf-fil

Ytterligare information:

Ann-Leena Mikiver, presschef, tel: 08-553 26020, mob: 070-742 88 36

Ämnen

Kategorier


Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

Kontakter

Karl-Johan Karlsson

Karl-Johan Karlsson

Presskontakt Tf presschef, AstraZeneca AB +46735801268
Mathias Holm Pedersen

Mathias Holm Pedersen

Presskontakt Kommunikationschef, AstraZeneca Nordic +45 22937730

Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.