Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fas 3-studie visar att Zactima (vandetanib) ger kliniska fördelar för patienter med lungcancer

AstraZeneca meddelar idag resultaten från tre studier i fas 3 med ZACTIMA (vandetanib) i kombination med cellgiftsbehandlingarna docetaxel (ZODIAC) och pemetrexed (ZEAL), samt som monoterapi (ZEST) på patienter med icke småcellig lungcancer.

Resultaten från studierna ZODIAC och ZEAL visade fördelar för vandetanib i kombination med cellgiftsbehandling, jämfört med endast cellgiftsbehandling. Att lägga till vandetanib till cellgiftsbehandling förlängde den progressionsfria överlevnaden, det primära effektmåttet, vilket uppnådde statistisk signifikans i den större studien ZODIAC men inte i den mindre studien ZEAL.

Kliniska fördelar noterades för de sekundära effektmåtten. Båda studierna visar att tillägg av vandetanib till cellgiftsbehandling signifikant förbättrar den objektiva responsgraden, vilket är ett mått på hur mycket tumören krymper. Dessutom sågs positiva trender när det gäller förlängning av den totala överlevnaden, även om dessa inte nådde statistisk signifikans.

Viktigt är att studierna även visade att tillägg med vandetanib till cellgiftsbehandling gav bättre kontroll av symtomen vid lungcancer än endast cellgiftsbehandling, vilket ger patienterna bibehållen livskvalitet under signifikant längre tid.

ZODIAC är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie i fas 3 som utvärderar kombinationen av vandetanib 100 mg tillsammans med docetaxel, jämfört med enbart docetaxel. I studien deltog 1391 patienter som tidigare genomgått en cancerbehandling mot framskriden icke småcellig lungcancer.

ZEAL är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie i fas 3 som utvärderar kombinationen av vandetanib 100 mg tillsammans med pemetrexed, jämfört med enbart pemetrexed. I studien deltog 534 patienter som tidigare genomgått en cancerbehandling mot framskriden icke småcellig lungcancer.

Studien ZEST, en randomiserad, dubbelblind studie i fas 3 som utvärderar effekten av vandetanib 300 mg jämfört med erlotinib 150 mg, uppnådde inte det primära effektmåttet - statistiskt signifikant förlängning av progressionsfri överlevnad för vandetanib. Vandetanib och erlotinib visade dock likartad effekt när det gäller progressionsfri överlevnad och total överlevnad i en förplanerad non-inferiority analys. I denna studie deltog 1240 patienter med lokalt framskriden eller metastaserande icke småcellig lungcancer, som tidigare genomgått minst en cancerbehandling utan resultat.

Säkerhetsprofilen som observerades i dessa tre studier i fas 3 var överensstämmande med tidigare studier med vandetanib vid icke småcellig lungcancer. De vanligaste biverkningarna som förknippades med vandetanib var hudutslag, diarré och högt blodtryck.

John Patterson, Executive Director Development, AstraZeneca kommenterar: "Icke småcellig lungcancer är en mycket svår sjukdom. Dessa studier har visat att vandetanib kan ge kliniska fördelar för patienter med lungcancer genom att förförlänga den tid patienten lever med sin cancersjukdom under kontroll, samtidigt som symptom och livskvaliteten förbättras jämfört med endast cellgiftsbehandling."

AstraZeneca planerar att inlämna registreringsansökningar under första halvåret 2009 efter diskussioner med registreringsmyndigheterna. De fullständiga resultaten från studierna ZODIAC, ZEAL och ZEST kommer att presenteras vid en kommande internationell medicinsk kongress.

Vandetanib utvärderas för närvarande i ytterligare en fas 3-studie, som monoterapi vid icke småcellig lungcancer (ZEPHYR) samt för behandling av ett antal andra cancerformer, inklusive sköldkörtelcancer.

ZACTIMA är ett varumärke som tillhör AstraZeneca-koncernen.

Bakgrund
Vandetanib har en unik profil som bekämpar cancer genom två kliniskt bevisade mekanismer - genom att blockera utvecklingen av blodförsörjning till tumören (anti-angionenes eller anti-VEGFR), samt genom att blockera tillväxt och överlevnad av själva tumören (anti-EGFR). Vandetanib hämmar även RET-tyrosinkinasaktiviteten, en viktig tillväxtfaktor vid vissa former av sköldkörtelcancer.

Om fas 3-studierna
ZODIAC (ZACTIMA in cOmbination with Docetaxel In non-smAll cell lung Cancer) är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie i fas 3 som utvärderar kombinationen av vandetanib 100 mg en gång dagligen tillsammans med docetaxel, jämfört med enbart docetaxel. I studien deltog 1391 patienter som tidigare genomgått en cancerbehandling mot lokalt framskriden eller metastaserande icke småcellig lungcancer, vid 250 kliniker i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien/Stilla Havsområdet.

ZEAL (ZACTIMA Efficacy with Alimta in Lung cancer) är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie i fas 3 som utvärderar kombinationen av vandetanib 100 mg tillsammans med pemetrexed, jämfört med enbart pemetrexed. I studien deltog 534 patienter som tidigare genomgått en cancerbehandling mot lokalt framskriden eller metastaserande icke småcellig lungcancer, vid ca 160 kliniker i 23 länder.

ZEST (ZACTIMA Efficacy Study versus Tarceva) är en randomiserad, dubbelblind multicenterstudie i fas 3 som utvärderar effekten av vandetanib 300 mg jämfört med erlotinib 150 mg på patienter med lokalt framskriden eller metastaserande icke småcellig lungcancer, som tidigare genomgått minst en cancerbehandling utan resultat. I denna studie deltog 1240 vid ca 171 kliniker i 22 länder.

ZEPHYR (ZACTIMA Efficacy trial for NSCLC Patients with HistorY of EGFR-TKI and chemo-Resistance) är en randomiserad, dubbelblind multicenterstudie med parallella grupper i fas 3 som utvärderar effekten av ZACTIMA 300 mg tillsammans med bästa stödjande behandling, jämfört med bästa stödjande behandling hos patienter med lokalt framskriden eller metastaserande (stadiet IIIB-IV) icke småcellig lungcancer, efter tidigare behandling med en EGFR-hämmare. Studien genomförs vid ca 170 kliniker i 23 länder.

Om lungcancer
Över 1,35 miljoner nya fall av lungcancer diagnosticeras varje år och närmare 1,2 miljoner människor dör i denna svåra sjukdom - fler än i bröstcancer, kolorektalcancer och prostatacancer sammantaget.1

Icke småcellig lungcancer utgör ca 85% av all lungcancer2. Om man upptäcker lungcancer på ett tidigt stadium, innan den spridits till andra organ eller lymfkörtlarna, kan cirka hälften av patienterna överleva i fem år eller längre. Det är dock få lungcancerfall som upptäcks så tidigt - normalt sker diagnosen när cancern nått ett framskridet stadium. Därmed faller femårsöverlevnaden till ca 15%3.

1 Ferlay, J. et al. GLOBOCAN 2002: Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide. IARC CancerBase No. 5. version 2.0. Lyon: IARC Press, 2004
2 Ginsberg RJ, et al, Cancer: Principles and Practices of Oncology. 5th ed. 1997; 858-911. 6th ed. 2001; 925-983
3 Bepler G. Lung cancer epidemiology and genetics. J Thorac Imaging 1999; 14(4):228-234


Kontaktpersoner media:
Anne-Charlotte Knutsson 08-553 21375 / 070-685 42 95
Chris Sampson +44 20 7304 5130
Neil McCrae +44 207 304 5045
Sarah Lindgreen +44 207 304 5033

Investor Relations Storbritannien:
Jonathan Hunt +44 207 304 5087 mob: +44 7775 704032
Mina Blair +44 20 7304 5084 mob: +44 7718 581021
Karl Hård +44 207 304 5322 mob: +44 7789 654364

Investor Relations USA:
Ed Seage +1 302 886 4065 mob: +1 302 373 1361
Jörgen Winroth +1 212 579 0506 mob: +1 917 612 4043
Peter Vozzo (MedImmune) +1 301 398 4358 mob: +1 301 252 7518

Ämnen


Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.

Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se. Du kan även följa oss på twitter https://twitter.com/AstraZenecaSE

Kontakter

Karl-Johan Karlsson

Karl-Johan Karlsson

Presskontakt Tf presschef, AstraZeneca AB +46735801268
Mathias Holm Pedersen

Mathias Holm Pedersen

Presskontakt Kommunikationschef, AstraZeneca Nordic +45 22937730

Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.