Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Iressa ger bättre livskvalitet vid muterad lungcancer

Bättre livskvalitet och färre symtom. Det är resultaten av behandling med Iressa (gefitinib) för patienter med icke småcellig lungcancer och mutation i EGFR jämfört med cellgiftsbehandling. Iressa är ett målstyrt läkemedel. Genom ett test i samband med diagnos kan läkare avgöra vilka patienter som har nytta av läkemedlet.

Nya data från IPASS-studien presenterades vid konferensen IASLC-ESMO i Genève på fredagen.1 Studien har tidigare visat bättre progressionsfri överlevnad vid behandling med gefitinib jämfört med cellgifter för patienter med icke småcellig lungcancer och mutation i EGFR (den mottagare i cancercellens arvsmassa som styr tumörtillväxten).2

De nya analyserna visar att signifikant fler patienter med EGFR-mutation som behandlades med gefitinib upplevde förbättrad livskvalitet jämfört med dem som fick standardbehandling (en kombination av cellgifter). 70 procent av gefitinib-patienterna fick sin livskvalitet förbättrad jämfört med 45 procent av dem som fick cellgifter (p<0,001).

Dessutom fick signifikant fler en förbättring av lungcancersymtomen bland dem som fick Iressa: 76 procent jämfört med 54 procent (p<0,001). Effekten kom oftast snabbt, mediantiden till förbättring av båda måtten var åtta dagar.

Vi ser nu hur viktigt det är att testa patienter med icke småcellig lungcancer vid diagnos för att se om de är EGFR-positiva eller inte. För dem som har mutationen är Iressa en mer effektiv behandling än cellgifter enligt IPASS-studien, säger Hirsh Koyi, överläkare och medicinsk doktor, lungenheten, Gävle sjukhus.

Patienterna i studien behandlades med gefitinib i första linjen, vilket innebär att läkemedlet sätts in som inledande behandling så snart som möjligt efter diagnos.

Viktigt att notera är att patienter i studien som inte hade EGFR-mutation däremot fick förbättrad livskvalitet och symtom av cellgifter. Det understryker ytterligare vikten av EGFR-testning vid icke småcellig lungcancer för att patienterna ska kunna få lämplig behandling.

Livskvalitet mättes med LUNG (FACT-L): Function Assessment of Cancer Therapy.

Lungcancersymtomen mättes med Lung Cancer Subscale (LCS of FACT-L).

För mer information:

Hirsh Koyi, överläkare och medicinsk doktor, lungenheten, Gävle sjukhus, tel 026-154327, mobil 070-3890101, e-post hirsh.koyi@ki.se

Erica Gruvberg, pressansvarig onkologi, AstraZeneca Nordic, tel 08-55326129, e-post erica.gruvberg@astrazeneca.com

Fakta om Iressa

Iressa (gefitinib) är det första målstyrda läkemedlet för förstahands­behandling av icke småcellig lungcancer.

Iressa blockerar aktiviteten hos enzymet tyrosinkinas i cancercellens EGFR (epidermal tillväxtfaktorreceptor) vilket hindrar tumören från att växa och sprida sig. Av alla patienter med icke småcellig lungcancer bär 10-15 procent på mutationen i EGFR.

Upptäckten av mutationer i EGFR är ett genombrott i behandlingen av icke småcellig lungcancer. Med hjälp av ett test kan läkaren se om patienten bär på mutationen. Testningen finns på landets universitetssjukhus och innebär att behandlingen kan skräddarsys för varje individ. Iressa tas som tablett en gång om dagen.

Fakta om lungcancer

Omkring 3 200 personer får diagnosen lungcancer årligen i Sverige. De allra flesta är mycket sjuka när diagnosen ställs.

Lungcancer är den cancerform som skördar flest liv i Sverige – cirka 3 000 personer avlider årligen till följd av lungcancer.

Icke småcellig lungcancer är den vanligaste typen av lungcancer. Den andra huvudtypen benämns småcellig lungcancer.

www.cancer.nu

www.stodet.se

Referenser:

1)   Thongprasert S et al. Quality of life in a randomised Phase III first-line study of gefitinib vs. carboplatin/paclitaxel in clinically selected Asian patients with advanced non small cell lung cancer (IPASS). Presented at IASLC-ESMO meeting, April 2010

2)   Mok T et al. Gefitinib or carboplatin-paclitaxel in pulmonary adenocarcinoma. N Eng J Med, 2009 361: 947-957

 

Ämnen

Kategorier


Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.

Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se. Du kan även följa oss på twitter https://twitter.com/AstraZenecaSE

Kontakter

Karl-Johan Karlsson

Karl-Johan Karlsson

Presskontakt Tf presschef, AstraZeneca AB +46735801268
Mathias Holm Pedersen

Mathias Holm Pedersen

Presskontakt Kommunikationschef, AstraZeneca Nordic +45 22937730

Relaterat innehåll

Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.