Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nexium godkänt i USA för att minska risken för magsår vid användning av NSAID-preparat

AstraZeneca meddelade idag att ett nytt användningsområde för Nexium® (esomeprazolmagnesium) har godkänts av amerikanska FDA. Nexium är nu också godkänt vid behandling för att minska risken för uppkomst av magsår hos riskpatienter som långtidsbehandlas med icke steroidbaserade inflammationshämmande medel (NSAID-preparat). FDA har också gett ett preliminärt godkännande för indikationen läkning av magsår relaterade till NSAID-behandling. "NSAID-behandling har stor betydelse för att lindra kronisk smärta hos ett stort antal människor. Risken för allvarliga biverkningar i mage och tarm är ofta ett hinder mot långtidsbehandling”, kommenterar dr James Scheiman, gastroenterolog vid University of Michigan Health System. "Nu kan läkaren erbjuda patienter som behandlas med NSAID-preparat och samtidigt riskerar att utveckla magsår ett behandlingsalternativ som kan minska risken att sådana skador uppstår." Sammanlagt 1 429 patienter i åldrarna 19 till 89 år medverkade i två separata kliniska dubbelblinda och placebokontrollerade multicenterstudier. Patienterna i båda studierna hade något kroniskt tillstånd som krävde daglig NSAID-behandling (inklusive cox2-specifika NSAID-preparat). Deltagarna randomiserades till grupper som under högst 6 månader antingen fick Nexium 40 mg eller 20 mg en gång dagligen, eller placebo. Nexium 20 mg och 40 mg hade likartad förmåga att minska risken för magsår. Andelen av de Nexium-behandlade NSAID-patienterna som förblev fria från magsår låg mellan 95,4% och 96,7% i den ena studien och mellan 94,7% och 95,3% i den andra. Uppskattningsvis över 100 miljoner recept på NSAID-preparat förskrivs varje år i USA. Varje dag använder omkring 30 miljoner människor runt om i världen NSAID-preparat, exempelvis vanliga smärtstillande medel som acetylsalicylsyra, ibuprofen och naproxen. Dessa medel orsakar ofta magsår men har även förknippats med biverkningar allt ifrån lindriga magbesvär till potentiellt livshotande magblödningar. Man beräknar att NSAID-behandling orsakar 103 000 sjukhusvistelser och 16 500 dödsfall varje år i USA. Utöver den senaste indikationen i USA, minskning av risken för magsår vid långtidsbehandling med NSAID-preparat, är Nexium godkänt för behandling av sår och inflammation i matstrupen. Studier visar att Nexium botat upp till 94% av patienterna med detta tillstånd. De flesta av dessa matstrupssymptom läker på 4 till 8 veckor. De individuella svaren på behandlingen kan variera, och endast genom endoskopisk undersökning kan det avgöras om matstrupen blivit skadad. Nexium är också godkänt för behandling av halsbränna och andra symptom på refluxsjukdom. AstraZeneca har tidigare meddelat att nya användningsområden för Nexium godkänts i Europa i september enligt EU:s procedur för ömsesidigt godkännande (MRP). De nya indikationerna inom EU gäller behandling av magsår och förebyggande behandling av patienter som löper risk att utveckla sår i magsäck eller tolvfingertarm vid behandling med NSAID-preparat. Nexium utvecklas starkt på flera stora marknader och har hittills introducerats i 89 länder. Produkten förväntas bli den ledande protonpumpshämmaren räknat i försäljningsvärde 2005. Kontaktpersoner media Investor relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Staffan Ternby, 08-553 261 07 Steve Brown, +44 207 304 5033 Mina Blair-Robinson, +44 207 304 5084 Edel McCaffrey, +44 207 304 5034 Jonathan Hunt, +44 207 304 5087

Ämnen


Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.

Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se. Du kan även följa oss på twitter https://twitter.com/AstraZenecaSE

Kontakter

Karl-Johan Karlsson

Karl-Johan Karlsson

Presskontakt Tf presschef, AstraZeneca AB +46735801268
Mathias Holm Pedersen

Mathias Holm Pedersen

Presskontakt Kommunikationschef, AstraZeneca Nordic +45 22937730

Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.