Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu kan fler patienter med höga blodfetter nå behandlingsmål.

CRESTOR – pris och subvention godkänt av Läkemedelsförmånsnämnden. Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) har idag meddelat att de godkänt att CRESTORÒ (rosuvastatin) omfattas av högkostnadsskyddet samt även fastställt pris på AstraZenecas nya kolesterolsänkande medicin. - Detta är ett positivt besked för svenska patienter med förhöjda blodfetter. Vi är övertygade om att CRESTOR är ett viktigt läkemedel för patienter som behöver en effektivare blodfettsänkande behandling än vad dagens statiner kan ge. Beslutet från Läkemedelsförmånsnämnden visar att CRESTOR är kostnadseffektiv för alla de patienter som inte når fastställt behandlingsmål med generiskt simvastatin, säger Steinar Höeg, VD för AstraZeneca Sverige. Kostnadseffektivt alternativ Hjärt/kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. I stort sett vartannat dödsfall orsakas av någon form av hjärt/kärlsjukdom, och höga blodfetter är en av de största riskfaktorerna för uppkomst av hjärt/kärlsjukdom. CRESTOR blir nu ett kostnadseffektivt alternativ till de patienter som inte når behandlingsmål på generiskt simvastatin, tack vare dess förmåga att effektivare än någon annan statin på den svenska marknaden sänka det "onda" LDL-kolesterolet. Fler når målvärde redan på startdos I de riktlinjer som gäller idag betonas vikten av att sänka kolesterolvärdet för att minska risken för hjärt/kärlsjukdom. Enligt två stora, oberoende studier, EUROASPIRE I och II, lyckas i bästa fall bara hälften av de patienter som behandlas med kolesterolsänkande läkemedel, s k statiner, uppnå de rekommenderade behandlingsmålen.1 Med CRESTOR 10 mg når 8 av 10 patienter den LDL-C-nivå som rekommenderas, enligt resultat från en studie som nyligen presenterats – den s k MERCURY I-studien.2 Effektivaste behandllingen Över 16 000 patienter runt om i världen har hittills ingått i det omfattande kliniska utvecklingsprogrammet för CRESTOR. I ett flertal studier visar resultaten att behandling med CRESTOR ger en signifikant bättre möjlighet att sänka det "onda" LDL-kolesterolet ner mot rekommenderade behandlingsmål än vad motsvarande doser av andra statiner ger.3 Stort antal överlevnadsstudier En omfattande forskningssatsning, det s k GALAXY-programmet, pågår sedan ett år med syftet att ytterligare studera hur behandling med CRESTOR kan medverka till att minska insjuknandet och antalet dödsfall i hjärt/kärlsjukdom. Hittills har två studier – JUPITER och AURORA startat och i augusti startar den tredje, CORONA. Många forskare världen över deltar, och kommer att delta, i GALAXY-programmet vilket totalt kommer att omfatta minst 16 kliniska studier där mer än 80 000 patienter medverkar från över 30 länder, däribland Sverige. CRESTOR är godkänt på tre kontinenter: Nordamerika, Europa och Asien och har introducerats i Kanada, Nederländerna, Storbritannien och Singapore. Ansökan om godkännande prövas för närvarande i USA och ett antal andra länder, och godkännande förväntas kunna ske inom de närmaste månaderna. Det fastställda priset för Crestor 10 mg 98 tabletter är 870,00 SEK (AUP). För mer information, vänligen kontakta: Steinar Höeg, VD AstraZeneca Sverige AB, telefon 08-553 24 930 Anne-Charlotte Knutsson, informationschef AstraZeneca Sverige AB, telefon 070-685 42 95 Referenser Sheperd I et al Am J Cardiol 2003;91 (suppl):11C -19C. Euroaspire. Euro Heart I 2001;22: 554 –72. Herbert Schuster. Effects of Switching to Rosuvastatin From Atorvastatin or Other Statins on Achievement of International Low-Density Lipoprotein Cholesterol Goals: MERCURY I Trial. 52nd Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, Chicago, USA, March 2003.

Ämnen


Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.

Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se. Du kan även följa oss på twitter https://twitter.com/AstraZenecaSE

Kontakter

Karl-Johan Karlsson

Karl-Johan Karlsson

Presskontakt Tf presschef, AstraZeneca AB +46735801268
Mathias Holm Pedersen

Mathias Holm Pedersen

Presskontakt Kommunikationschef, AstraZeneca Nordic +45 22937730

Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.