Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya data från CHARM-programmet visar: Fler positiva effekter för hjärtsviktspatienter som behandlas med Atacand

Risken att dö i hjärt/kärlsjukdom eller sjukhusvårdas pga hjärtsvikt minskar hos de patienter som behandlas med AstraZenecas läkemedel Atacand (candesartan cilexetil). Detta gäller oavsett dosen av ACE-hämmare patienterna behandlas med.1 Det är resultatet av ytterligare dataanalyser från CHARM*-programmet, som i dagarna publiceras i The American Heart Journal, som visar att Atacand är den första AT1-receptorblockeraren (ARB) som ger dessa fördelar. De positiva effekterna uppnåddes hos såväl de hjärtsviktspatienter som fick rekommenderad dos av ACE-hämmare som hos dem som fick maxdos. Positiva effekten kvarstår De nya fynden ger ytterligare belägg för att ACE-hämmare och AT1 receptorblockerare (ARB) har olika verkningsmekanismer och att Atacand ger en effektiv hjärtsviktsbehandling, oavsett hur behandlingen med ACE-hämmare ser ut. - CHARM-Addedstudien har redan tidigare visat vilka fördelar behandling med Atacand ger tillsammans med ACE-hämmare hos hjärtsviktspatienter.2 De nya analyserna visar nu att den positiva effekten kvarstår oavsett vilken dos av ACE-hämmare patienten har upptill. Behandling av patienter med hjärtsvikt bör inriktas på att förebygga hjärtdöd och minska behovet av sjukhusvård, och nu ser vi tydligt att möjligheterna att uppnå detta ökar när Atacand ges tillsammans med en ACE-hämmare, säger professor John McMurray, Glasgow Western Infirmary. Hos alla patienter (n=2548) i CHARM-Addedstudien var risknivån (HR) för det primära effektmåttet hjärtdöd eller sjukhusinläggning 0.85 (95% Cl 0.75-0.96). För patienter som behandlades med rekommenderad dos av ACE-hämmare (n=1291) var HR 0.79 (95% Cl 0.67-0.95) och för patienter som fick maxdos var HR 0.75 (95% Cl 0.57-0.98). Fördelarna med Atacand bibehölls hos patienter som fick betablockerare som tillägg till en högre dos av ACE-hämmare. Vanligt med sjukhusinläggning Hjärtsvikt är ett handikappande tillstånd som medför allvarliga konsekvenser för både den drabbade individen och för samhället i stort. Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till att personer över 65 års ålder vårdas på sjukhus.3 Sjukhusvården är oftast både omfattande och långvarig och har ökat med 80% det senaste årtiondet, och fortsätter att öka.3 Behandlar hjärtsvikt i 60 länder I november 2004 godkändes Atacand inom EU för behandling av patienter med kronisk hjärtsvikt och nedsatt vänsterkammarfunktion. Idag är Atacand godkänt för hjärtsviktsbehandling i över 60 länder. Dessa godkännanden baseras på de positiva resultaten från CHARM-programmet som visar att Atacand är det första blodtryckssänkande läkemedlet i kategorin ARB (AT1-receptorblockerare) som minskar såväl död i hjärt/kärlsjukdom som behovet av sjukhusvård hos patienter med kronisk hjärtsvikt och nedsatt vänsterkammarfunktion, oavsett tidigare behandling.4 * CHARM: Candesartan in Heart failure – Assessment of Reduction in Mortality and morbidity För ytterligare information, vänligen kontakta: Gunilla Larsson, pressansvarig hjärta/kärl AstraZeneca Sverige, telefon 08-553 231 35, mobil 0733-35 14 26, gunilla.larsson@astrazeneca.com Björn Eriksson, medicinskt ansvarig hjärta/kärl AstraZeneca Sverige, telefon 08-553 226 47, mobil 0730-71 51 29 bjorn.e.eriksson@astrazeneca.com Läs mer om studien på: http://www.ahjonline.com/ Mer information och pressbilder finns på pressrummet på www.astrazeneca.se Referenser: 1. McMurray JJ, Young JB, Dunlap ME, et al. Relationship of dose of background angiotensin-converting enzyme inhibitor to the benefits of candesartan in Candesartan in Heart failure: Assessment of reduction in Mortality and morbidity (CHARM)-added trial. American Heart Journal 2006; to be completed 2. McMurray JJ, Ostergren J, Swedberg K, et al. Effects of candesartan in patients with chronic heart failure and reduced left-ventricular systolic function taking angiotensin-converting-enzyme inhibitors: the CHARM-Added trial. Lancet 2003;362:767-71 3. SHAPE (Study on Heart failure Awareness and Perception in Europe) website. http://www.heartfailure-europe.com/index1.php?item=332. Accessed 12th April 2006. 4. Young JB, Dunlap ME, Pfeffer MA, et al. Mortality and morbidity reduction with candesartan in patients with chronic heart failure and left ventricular systolic function. Results from the CHARM low-left ventricular ejection fraction trials. Circulation 2004;110:2618-26

Ämnen


Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.

Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se. Du kan även följa oss på twitter https://twitter.com/AstraZenecaSE

Kontakter

Karl-Johan Karlsson

Karl-Johan Karlsson

Presskontakt Tf presschef, AstraZeneca AB +46735801268
Mathias Holm Pedersen

Mathias Holm Pedersen

Presskontakt Kommunikationschef, AstraZeneca Nordic +45 22937730

Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.