Skip to main content

Nya hälsoekonomiska data visar att Brilique är kostnadseffektivt

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2011 09:22 CEST

AstraZeneca kommer att presentera de huvudsakliga resultaten från hälsoekonomiska delstudier från PLATO-studien 5-8 november i Madrid vid International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) EU. Data från åtta länder visar att Brilique (ticagrelor) plus acetylsalicylsyra vid behandling av patienter med akut kranskärlssjukdom (ACS) under ett år ger kostnadsbesparingar, fördelar per kvalitetsjusterat levnadsår (QUALY*), och levnadsår jämfört med behandling med klopidogrel både som generika och originalläkemedel plus acetylsalicylsyra. Minskad dödlighet ligger bakom dessa resultat. Inom EU har Brilique indikationen förebyggande av aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med ACS.

I de hälsoekonomiska delstudierna från PLATO användes lokala kostnadsdata och kliniska data från Brasilien, Kanada, Tyskland, Grekland, Holland, Mexiko, Polen och Spanien för att utvärdera den kliniska effekt som observerats i PLATO, liksom kostnadsöverväganden för behandling av ACS-patienter med Brilique jämfört med klopidogrel både som generika och originalläkemedel. Genomgående för varje land och mätning visade resultaten att även till ett högre pris är Brilique en kostnadseffektiv behandling för patienter med ACS jämfört med klopidogrel både som generika och originalläkemedel.

"Det är viktigt att vi levererar lösningar som visar hur våra läkemedel förbättrar livskvaliteten och ger minskad dödlighet, men också minskar kostnadsbelastningen för den globala hälso- och sjukvården orsakad av ytterligare sjukhusvistelse och kostsamma förfaranden", säger Tony Zook, Executive Vice President, AstraZeneca’s Global Commercial Organisation. "Vi har nära samarbeten med våra intressenter, med start tidigt i läkemedelsutvecklingen, för att tydligt besvara frågor kring värdet av våra läkemedel, allt för att säkerställa att patienterna gynnas av kostnadseffektiva behandlingsalternativ."

Data för ytterligare ett av AstraZenecas läkemedel, Crestor (rosuvastatin), finns nu i ISPORs publikation Value in Health. Även dessa data kommer att presenteras vid ISPORs möte i november, tillsammans med hälsoekonomiska data för Brilique:

• Brilique, hälsoekonomiska delstudier för Brasilien (abstrakt #33322), Kanada (abstrakt #33335), Tyskland (abstrakt #32529), Grekland (abstrakt #34099), Holland (abstrakt #32584), Mexiko (abstrakt #33517), Polen (abstrakt #33653) och Spanien (abstrakt #33160), presenteras måndagen den 7 november kl 8.00-19.30
• Arkimedesmodellen visade att Crestor (rosuvastatin) ett kolesterolsänkande läkemedel, minskar risken för allvarliga hjärtbiverkningar (major adverse cardiac events, MACE), jämfört med atorvastatin hos högriskpatienter (abstrakt #33997), presenteras måndagen den 7 november kl 8.00-19.30

* QALY står för Quality-Adjusted Life Years. QALY är ett mått på om kostnaden står i proportion till patientens ökade välbefinnande och livslängd. Kostnaden per QALY är en viktig parameter när sjukvården ska välja behandlingsalternativ. 

Bakgrund:

Om Brilique (ticagrelor tabletter)
Brilique är en oral trombocythämmare för behandling av ACS. Brilique är en direktverkande antagonist mot receptorn för P2Y12 och tillhör en ny kemisk klass som kallas cyklopentyl-triazolopyrimidiner (CPTP). Brilique är den första orala antagonisten mot ADP-receptorn med reversibel bindning som godkänts för behandling vid ACS. 

I EU har Brilique, en receptbelagd oral trombocythämmare given samtidigt med acetylsalicylsyra (ASA) indikationen förebyggande av aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med akut kranskärlssjukdom (instabil angina, icke-ST-höjningsinfarkt, NSTEMI eller ST-höjningsinfarkt, STEMI) inklusive patienter som behandlas medicinskt och patienter som behandlas med perkutan koronarintervention (PCI) eller kranskärlskirurgi (CABG). PLATO-studien (A Study of PLATelet Inhibition and Patient Outcomes) var en stor läkemedelsstudie i fas III som utgjorde grunden för EU-godkännandet. 

Brilique har för närvarande fått förmånsstatus i nio länder och är godkänt i 47 länder, inklusive EU, under varumärkesnamnet Brilique och i USA, Brasilien, Kanada och Australien, under varumärkesnamnet Brilinta. 

Brilinta och Brilique är varumärken som tillhör AstraZeneca-koncernen. 

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com. 

Kontaktpersoner
Ann-Leena Mikiver, presschef, tel: 08-553 26020, mob: 070-742 88 36
Karl Hård, Investor Relations, tel: +44 207 604 8123, mob: +44 7789 654 364

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.