Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ökat samhällsansvar när AstraZeneca, Scania och Telge satsar gemensamt i Södertälje

AstraZeneca, Scania och Telge gör en gemensam satsning med fokus på samhällsansvar som komplement till tidigare sponsring i Södertälje. Bakgrunden är företagens önskan att nå grupper som idag inte fångas upp av befintlig sponsring, och att bidra till en trygg och attraktiv stad. Sponsringen riktas till Kvinnojouren i Södertälje, Tjejhuset och Nattvandringen.

Företagen har som gemensam önskan att främja och stödja även de barn och ungdomar som inte direkt nås av den breda idrotten, och samtidigt bidra till ett tryggt och attraktivt Södertälje. Kvinnojouren i Södertälje, Tjejhuset och Nattvandringen är tre organisationer som får stöd i år. De arbetar lokalt på ett målmedvetet sätt med just dessa frågor. Alla tre företagen kommer att fortsätta sponsra den breda idrotten men tar nu ytterligare initiativ i och med denna satsning.  

–      Tanken med den här gemensamma satsningen är att nå fler utsatta barn och ungdomar i vår stad, säger Gunnar Boman, Senior Advisor, Corporate Relations på Scania. Varken Kvinnojouren i Södertälje, Tjejhuset eller Nattvandringen har tidigare omfattats av sponsring på det sätt som nu görs.

–      Detta är vårt sätt att ta ansvar och det är särskilt roligt att vi kan göra det tillsammans, där vi vet att vi verkligen kan se omedelbar och verklig nytta, säger Tove Engström, chef för Corporate Responsibility på AstraZeneca. 

–      Vi behöver tänka nytt för att nå fler barn och ungdomar och det här är ett sätt. Vi kommer följa de här verksamheterna under året, säger Wendela Falkenström, sponsringsansvarig på Telge. 

FAKTA:

Kvinnojouren är en ideell förening vars syfte är att möta och stötta våldsutsatta kvinnor och deras barn. Kvinnojouren tar främst emot kvinnor från Södertälje, Salem, Nykvarn och Trosa. 

Tjejhuset är en mötes­plat­s för utsatta unga tje­jer mel­lan 13–25 år. Dess grund­tan­ke är att stödja unga kvin­nors utveck­ling och iden­ti­tet i en miljö där man blir sedd och hörd som man är. 

Nattvandringen i Södertälje är ett samarbete mellan flera företag, föreningar, polisen och Södertälje kommun för att skapa ett tryggare och mer attraktivt Södertälje. 

Kontaktpersoner:
Ann-Leena Mikiver, Presschef på AstraZeneca, 08-553 260 20
Gunnar Boman, Senior Advisor, Corporate Relations på Scania, 08-553 895 10
Wendela Falkenström, sponsringsansvarig på Telge, 08-550 221 96

 

Ämnen

Taggar


Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

Presskontakt

Christina Malmberg Hägerstrand

Christina Malmberg Hägerstrand

Presskontakt Presschef, AstraZeneca AB +46 8 552 531 06
Jacob Lund

Jacob Lund

Presskontakt Kommunikationsdirektör AstraZeneca AB, AstraZeneca Nordic, Global hållbarhet och Styrelseordförande Leif Johanssons kontor 08 553 260 20 Mobil: 072 560 21 57