Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Seroquel visar effekt vid både mani och depression

AstraZenecas läkemedel mot schizofreni och bipolär sjukdom, Seroquel, har idag studieresultat som visar effekt på både den maniska och den depressiva fasen vid bipolär sjukdom. Detta kan komma att förenkla behandlingen avsevärt för ett stort antal patienter. En ny studie som presenteras i Toronto tisdagen den 23 maj visar att Seroquel när det ges som enda läkemedel även har effekt vid den akuta depressiva fasen av bipolär sjukdom (tidigare kallat manodepressiv sjukdom). Sedan tidigare är Seroquel godkänt för att användas vid den maniska fasen av bipolär sjukdom. AstraZeneca har lämnat in en registreringsansökan i USA för godkännande även för den depressiva fasen. Ett godkännande skulle innebära att Seroquel är det enda antipsykotiska läkemedlet som kan användas ensamt vid de akuta faserna av både bipolär mani och depression. – Tidigare har vi normalt behandlat bipolär sjukdom med både litium och ett antidepressivt läkemedel. Ett enda läkemedel för behandling av både sjukdomens maniska och depressiva episoder är ett väsentligt medicinskt framsteg, säger Ola Gefvert, överläkare vid Akutpsykiatriska kliniken i Västerås. Minskar självmordstankar Studien BOLDER ll omfattade 509 patienter med diagnosen bipolär depression och jämförde effekten mellan Seroquel och placebo under åtta veckors behandling. Den visar att Seroquel är väsentligen mer effektivt än placebo i fråga om att förbättra de depressiva symtomen. Den antidepressiva effekten kom redan under första veckans behandling och fanns kvar under hela studien. Data från studien stödjer resultaten från den föregående BOLDER I-studien . Tillsammans utgör dessa båda studier med sina 1045 patienter en av de största placebokontrollerade undersökningarna någonsin av akut behandling av bipolär depression . De visar att patienternas ångestsymtom och självmordstankar minskade signifikant med Seroquel jämfört med placebo. Enligt resultaten tolereras Seroquel väl, och frekvensen av allvarliga biverkningar var låg och jämförbar för alla behandlingsgrupper i båda studierna. De vanligaste rapporterade biverkningarna var förstoppning, yrsel, muntorrhet, dåsighet och trötthet. Seroquel Seroquel (quetiapin) är ett modernt antipsykotiskt läkemedel som är godkänt för behandling av schizofreni och maniska episoder vid bipolär sjukdom. AstraZeneca har i USA lämnat in en ansökan om godkännande för behandling även av den depressiva fasen av bipolär sjukdom. I studier har man sett att Seroquel har bra effekt på de akuta symtomen både vid bipolär sjukdom och schizofreni. Det som framför allt särskiljer Seroquel från andra antipsykotiska läkemedel är att det har färre biverkningar. Vanliga biverkningar med andra läkemedel av denna typ är kraftiga viktökningar, sexuella störningar och hormonella rubbningar. Dessa biverkningar har man inte sett i samma utsträckning med Seroquel. Bipolär sjukdom Bipolär sjukdom kallades tidigare manodepressiv sjukdom och drabbar cirka 3 till 4 procent av den vuxna befolkningen. Sjukdomen karaktäriseras av återkommande perioder med mani och/eller depression, där depressionerna ofta är både långvariga och svåra. Bipolär mani I den maniska fasen är patientens sinnesstämning onormalt uppskruvad. De är ofta överaktiva utan hämningar. Utan behandling kan patienterna bli oroliga, aggressiva och omdömeslösa. Inte sällan blir de omhändertagna av polisen. Bipolär depression När patienterna övergår i depressiv fas blir de nedstämda och håglösa. Upp till 56 procent av dem som lider av bipolär depression försöker begå självmord. Ungefär 10 till 15 procent av dessa patienter begår dessvärre självmord. Mer information finns i pressrummet på www.astrazeneca.se samt på www.psykiatriinfo.se För mer information, vänligen kontakta: Överläkare Ola Gefvert, Akutpsykiatriska kliniken i Västerås mobil: 070-214 46 30, e-post: ola.gefvert@ltv.se Birgit Ekholm, medicinskt ansvarig psykiatri, AstraZeneca Sverige tel: 08-553 228 44, mobil 070-533 16 10, e-post: birgit.ekholm@astrazeneca.com Erica Jarnling, PR-ansvarig psykiatri, AstraZeneca Sverige tel: 08-553 261 29, mobil: 0730-715026, e-post: erica.jarnling@astrazeneca.com 1. Thase M, McCoy R, Chang W, Macfadden W. Efficacy of quetiapine monotherapy in bipolar depression: a confirmatory double-blind, placebo controlled study (the BOLDER II Study). Presented at the American Psychiatric Association Annual Meeting, Toronto, 2006. 2. Calabrese JR, Keck PE, Macfadden W, et al, for the BOLDER Study Group. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of quetiapine in the treatment of bipolar I or II depression. 3. MacFadden W, Minkwitz, Spong E. Quetiapine monotherapy demonstrate efficacy in reducing suicidality in bipolar depression. Poster presented at the American Psychiatric Association Annual Meeting, Toronto, 2006.

Ämnen


Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.

Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se. Du kan även följa oss på twitter https://twitter.com/AstraZenecaSE

Kontakter

Karl-Johan Karlsson

Karl-Johan Karlsson

Presskontakt Tf presschef, AstraZeneca AB +46735801268
Mathias Holm Pedersen

Mathias Holm Pedersen

Presskontakt Kommunikationschef, AstraZeneca Nordic +45 22937730

Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.