Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Astrid Lindgrens Värld och Astrid Lindgrens Näs skjuter upp premiären.

Att Corona-pandemin drabbar verksamheter över hela världen är ett faktum. Astrid Lindgrens Näs och Astrid Lindgrens Värld är inga undantag. Fram till för ett par dagar sedan arbetades det på enligt plan inför säsongsöppningarna den 9 april för Näs och 15 maj för parken. Idag är läget ett helt annat. Säsongsöppningarna skjuts på framtiden.

Astrid Lindgrens Näs

– När det gäller Astrid Lindgrens Näs har vi blivit tvungna att fatta det här beslutet att inte öppna den 9/4 säger Jocke Johansson, vd för Astrid Lindgrens Värld AB. Vi bedömer att det inte kommer tillräckligt många gäster för att driva verksamheten från planerat startdatum. Därför skjuter vi upp öppningen för Astrid Lindgrens Näs på obestämd tid, fram till det att förbudet för folksamlingar över 500 personer tas bort eller att andra nya rekommendationer rörande folksamlingar och resande kommer från Folkhälsomyndigheten.

Med tanke på den ovissa tidshorisonten blir vi, som så många andra, tyvärr också tvungna att både varsla och korttidspermittera medarbetare på Astrid Lindgrens Näs.

Astrid Lindgrens Värld

Även i Astrid Lindgrens Värld är situationen sådan att ordinarie öppningsdatum skjuts på en just nu oklar framtid. Konsekvensen blir att visstids- och tillsvidareanställda kommer att korttidspermitteras och säsongsarbetare varslas.

– Vi kan bara hoppas att läget snart kommer att återgå till det normala så att vi kan erbjuda gästerna en öppen park och att vi i största möjligaste mån kan dra tillbaka varslen och permitteringarna. Det här är ju inget någon av oss önskar, säger Jocke Johansson.

Generellt följer vi utvecklingen och Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer för att fatta eventuella nya beslut utefter det.

Samarbetspartners påverkas

Det är tyvärr oundvikligt att även Astrid Lindgrens Världs och Astrid Lindgrens Näs många samarbetspartners blir påverkade av omständigheterna.

Trots åtgärderna vi vidtar så säkerställer vi öppnande av verksamheterna så snart vi får.

Bokade evenemang flyttas – biljetter och boenden återbetalas

Det finns i nuläget ett antal redan bokade evenemang under våren på Näs. Dessa kommer att flyttas till senare datum om det är möjligt.

När det gäller köpta biljetter och boendebokningar för Astrid Lindgrens Värld de dagar parken hålls stängd, kommer återbetalningar också att ske.

Mer information om läget kommer att läggas ut löpande på våra hemsidor astridlindgrensvarld.se och astridlindgrensnas.se

Presskontakt

Joacim Johansson, vd på tel. 0492-798 01, e-post jocke.johansson@astridlindgrensvarld.se eller

Lena Möller, marknads- och försäljningschef på tel. 0492-798 03, e-post lena.moller@astridlindgrensvarld.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Astrid Lindgrens Värld är en teaterpark där besökarna kan uppleva Astrid Lindgrens sagofigurer i sina riktiga miljöer. Parken, som grundades 1981, är belägen i Astrid Lindgrens födelsestad Vimmerby. Astrid Lindgrens Värld har varje år ca 500 000 besökare, varav drygt 30 procent ifrån utlandet. Parken har öppet från maj till augusti och helger i september, samt under svenska höstlovet. Under högsäsongen har Astrid Lindgrens Värld cirka 470 medarbetare, varav 125 arbetar inom teaterverksamheten. Astrid Lindgrens Värld AB omsatte år 2015 186 miljoner kronor. Astrid Lindgrens Värld är ett fristående aktiebolag, som ägs till 91 % av Salikon förvaltning AB och 9 procent av Vimmerby kommun.

Presskontakt

Lena Möller

Lena Möller

Presskontakt Marknads- och försäljningschef Presskontakt 070-9758098
Joacim Jocke Johansson

Joacim Jocke Johansson

Presskontakt Verkställande Direktör +46 492 798 00

Välkommen till Astrid Lindgrens Värld AB!

Astrid Lindgrens Värld är en teaterpark där besökarna kan uppleva Astrid Lindgrens karaktärer i sina riktiga miljöer.

Astrid Lindgrens Värld AB
Fabriksgatan
598 85 Vimmerby
Sweden