Pressmeddelande -

Oxie får unik rymdskulptur

Lördag 23 september i samband med den rikstäckande satsningen "Astronomins Dag och Natt", som äger rum över hela landet, invigs en ny skulptur på Tycho Brahe-observatoriets gård i Oxie: En modell i glas av en så kallad dvärgplanet långt ut i vårt planetsystem.

Skulpturen är skapad av glaskonstnären Stefan Agnani och har fått en annorlunda inramning i form av ljus och ljud - skulpturen kan "prata"!

Kl 17.30 avtäcks konstverket av kulturnämndens ordförande i Malmö, Sylvia Björk. Närvarande är även Stockholmsprofessorn Gösta Gahm, en av tillskyndarna av projektet kallat Sweden Solar System som skalenligt återger både storlekar och avstånd för himlakropparna i vårt planetsystem. Detta är den största modellen i sitt slag i världen och utgår ifrån Globen i Stockholm, som föreställer - solen!

I samband med avtäckningen intervjuas dvärgplanetens upptäckare Meg Schwamb live från Hawaii, där hon arbetar som astronom.

I samband med "Astronomins Dag och Natt" håller Tycho Brahe-observatoriet öppet kl 17-23 för allmänheten med ett digert program av kortföredrag, visning av teleskop, guidning av stjärnhimmeln m m. Hela programmet finns på Tycho Brahe-observatoriets hemsida.

Ev frågor om arrangemanget besvaras av Peter Linde, som är ordförande i Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe, den förening som ideellt driver Tycho Brahe-observatoriet. Peter Linde finns på tfn 0705 645 316 eller via mail peter@astro.lu.se.

Så här hittar man till observatoriet.

Ämnen

  • Vetenskap, allmänt

Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe verkar för att popularisera astronomi bland barn, skolungdom och allmänhet. Ett viktigt verktyg för detta är Tycho Brahe-observatoriet som ligger i Oxie, Malmö. Publika visningar görs och avancerade fjärrstyrbara teleskop kan användas för gymnasieprojekt.

Presskontakt

Peter Linde

Presskontakt Docent