Nyhet -

It-toppmötet har sagt sitt

It-Sverige var på plats på Atea Bootcamp 2011 för att diskutera de möjligheter och utmaningar som IT bjuder. Under två dagar har Sveriges IT-beslutsfattare fått svara på frågor om allt från molnet till vad de anser är viktigast att prioritera i den digitala agendan.

Ministerns fråga
IT-minister Anna-Karin Hatt bad IT-beslutsfattarna på Atea Bootcamp om råd om vad hon ska prioritera när hon sätter IT-agendan för Sverige. IT-chefer inom privat sektor röstar för ökat fokus på kompetensförsörjning medan deras kollegor i den offentliga sektorn vill att Hatt ska lägga fokus på e-förvaltningen. Mindre prioriterat är IT i vården och bredbandsutbyggnaden.

IT-avdelningens primära uppdrag
På frågan om vad Sveriges IT-chefer ser som sin organisations primära uppdrag under året svarar flest att IT:s uppgift är att hjälpa företaget att tjäna pengar. Att öka dialogen och förståelsen mellan IT och verksamheten är också ett viktigt område för IT-organisationen att koncentrera sig på anser 37 procent av IT-beslutsfattarna. Knappt var femte IT-chef anser att IT-organisationens primära uppdrag är att se till att maskinerna fungerar.

Fritt val av IT-verktyg?
Huruvida användarna ska få ett ökat inflytande över vilka IT-arbetsverktyg som används är ett ämne som har varit aktuellt på Bootcamp och en fråga som många IT-chefer brottas med. Nästan var fjärde IT-beslutsfattare svarar att de tänker tillmötesgå användarna och låta dem själva välja arbetsverktyg. Ännu fler, 68 procent, menar att man kommer att låta användarna välja mellan några utvalda verktyg och bara knappt var tionde IT-chef svarar att man inte kommer att ge användarna denna möjlighet.

Molnet som leveranssätt
Molnet är ett annat ämne som har diskuterats flitigt på Bootcamp. Det är föga förvånande med bakgrund i att nästan hälften av Sveriges IT-beslutsfattare svarar att upp till 10 procent av deras totala IT-leverans kommer att ske via molnet under detta år. Molnet har dock fortfarande en del motståndare. Nästan var tredje svarar att de inte kommer att använda sig av molnet alls.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • bootcamp

Kontakter

Carl-Johan Hultenheim

Presskontakt VD +46 46 16 33 32