Pressmeddelande -

AstraZeneca väljer Atea

AstraZeneca i Sverige har valt Atea som en av sina huvudleverantörer och logistikpartners när det gäller IT-produkter och tjänster. Avtalet beräknas vara värt cirka 70 MSEK per år. - Tidigare har vi jobbat med ett flertal leverantörer inom detta område, men nu har vi beslutat oss för att samla inköpsvolym på ett färre antal leverantörer för att kunna sänka de totala kostnaderna, säger Hans-Peter Erlingsson, inköpsansvarig i Sverige för bland annat IT. - Vi valda Atea dels på grund av deras arbetssätt och processtänkande, med egen logistik med mera. Dels för deras pålitlighet, styrka och storlek, vilket känns extra viktigt nu när branschen är inne i en omstrukturering, säger Hans-Peter Erlingsson. - Att Astra Zeneca efter en omfattande utvärdering väljer oss som huvudleverantör och logistikpartner inom IT-produktområdet, är ett kvitto på att vårt arbetssätt vinner mark, säger Anders Bergström, VD Atea Sverige. AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag. Med stöd av en stark forskningsverksamhet och ett brett kunnande inom tillverkning och marknadsföring erbjuder koncernen innovativa produkter inom viktiga hälsovårdsområden. 2003 uppgick koncernens försäljning till drygt 18,8 miljarder USD. Under samma period satsades 2,3 miljarder USD på forskning & utveckling. I Sverige är AstraZenecas verksamheten förlagd till Södertälje, Mölndal, Lund och Umeå och antalet anställda i Sverige uppgår till ca 13 000. Atea är Nordens ledande företag för försäljning, distribution och integration av IT-produkter och IT-infrastruktur. Genom Atea Value Chain erbjuder Atea ett helhetskoncept för IT-produktförsörjning. Affärsidén är att förenkla och effektivisera kundernas hantering av IT-produkter genom hela livscykeln. Atea har cirka 850 medarbetare i hela Norden. Koncernchef är Thomas Keifer. Omsättningen 2003 uppgick till 4 917 MSEK. I juni 2004 förvärvade Atea Novosys och WM-data X-Way i Finland, med en sammanlagd omsättning 2003 på cirka 1 200 MSEK. Atea ägs av det internationella investmentbolaget 3i, WM-data, samt Ateas ledning. www.atea.se (där finns även foton på Ateas kontaktpersoner, se Pressrum) För ytterligare information, vänligen kontakta: AstraZeneca Hans-Peter Erlingsson, inköpsansvarig i Sverige för bland annat IT. Tel: 08-553 269 53 E-post: hans-peter.erlingsson@astrazeneca.com Atea Anders Bergström, VD Atea Sverige Tel: 0709-19 71 30 E-post: anders.bergstrom@atea.com Atea Johan Scherlin, marknad/information Tel: 0709-197135 E-post: johan.scherlin@atea.com

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Carl-Johan Hultenheim

Presskontakt VD +46 46 16 33 32