Pressmeddelande -

Atea gör Trollhättan mobilt

Atea har i samarbete med MobilityGuard AB i Göteborg skapat en säker mobil plattform för Trollhättan Stad. Lösningen gör det möjligt för bland annat politiker att, oavsett tid och plats, alltid ha tillgång till tjänster som finns i kommunens nätverk. – Tack vare en mobil lösning med hög säkerhet underlättas arbetet för många som rör sig mycket i sina jobb, säger Thomas Wennersten, IT-chef i Trollhättan Stad. – Affären visar att vår långsiktiga satsning på det mobila kontoret är riktig. Vi ligger långt framme när det gäller mobilitet och har flera affärer på gång inom området, säger Lars Pettersson, VD på Atea. Trollhättan Stad har under några år haft en lösning för mobil åtkomst. Denna har dock upplevts som krånglig av användarna och därför har användargraden varit låg. – Med den nya plattformen MobilityGuard blir det enkelt och säkert för användarna att nå information från kommunens nätverk, oavsett tid och plats, säger Thomas Wennersten. – Många verksamheter har tvekat att satsa på mobil åtkomst då säkerheten inte kunnat garanteras, i Trollhättan visar vi att det går att skapa mobila lösningar med hög säkerhet, säger Conny Björnehall, ansvarig för kompetensområdet Security and Mobility på Atea. Det nya systemet beräknas vara i drift runt 1 februari, då med ett 100-tal användare. Inledningsvis kan man nå e-post, applikationer, filsystem, intranät och en tjänst för bokning av bilar. Men plattformen är enkel att bygga ut och Thomas Wennersten räknar med att kunna utveckla den i takt med att önskemål om nya applikationer kommer in. – Trollhättan är en framsynt kommun som kommer att få många efterföljare. Alltfler verksamheter har ett ökat behov av att deras medarbetare ska kunna vara mobila, säger Stefan Runneberger, affärsansvarig för MobilityGuard. För mer information, kontakta: Lars Pettersson, VD Atea, 08-477 47 10, lars.pettersson@atea.com Conny Björnehall, ansvarig för kompetensområdet Security and Mobility på Atea, 090-71 28 33, conny.bjornehall@atea.com Stefan Runneberger, affärsansvarig MobiltyGuard AB, 031-760 67 71, stefan.runneberger@mobilityguard.se Thomas Wennersten, IT-chef Trollhättan Stad, 0520-49 55 00, thomas.wennersten@trollhattan.se Atea är Nordens ledande obundna leverantör av IT-infrastruktur. Med ett heltäckande utbud inom produktförsörjning, infrastrukturlösningar och drift gör vi IT-vardagen enklare för våra kunder. Genom lokal närvaro, branschledande logistik, dokumenterad kompetens och förfinad metodik för kostnadsanalys ökar vi nyttan med IT och sänker kostnaderna. Atea har cirka 1 400 medarbetare i hela Norden och omsätter drygt 7 000 MSEK. I Sverige är vi cirka 750 medarbetare och finns på 25 platser, från Malmö till Luleå. www.atea.se MobilityGuard är en av de ledande aktörerna i Sverige inom informations- och IT-säkerhet. Vi utvecklar innovativa säkerhetsprodukter för IT-kommunikation. Vår affärsidé är att via partners förse marknaden med säker och kostnadseffektiv IT-kommunikation genom lättanvända produkter och tjänster. www.mobilityguard.se

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Carl-Johan Hultenheim

Presskontakt VD +46 46 16 33 32