Pressmeddelande -

Atea tecknar ramavtal med LRF

Atea har förnyat sitt ramavtal med LRF och kommer nu under två år att vara huvudleverantör till LRF. Ramavtalet omfattar Ateas heltäckande produktsortiment, licenser, hem-pc och tjänster. Avtalet beräknas vara värt 50-60 miljoner kronor per år för Atea. – Att LRF förnyar sitt ramavtal med oss är ett kvitto på att vi har tillfört LRF värde under den tidigare avtalsperioden, säger Lars Pettersson, VD för Atea Sverige. Ramavtalet har föregåtts av en noggrann utvärdering av LRF Samköp, tillsammans med företag inom lantbrukskooperationen. – Vår gemensamma bedömning är att Atea, tack vare sin rikstäckande organisation och sitt breda erbjudande inom IT-infrastruktur, passar den geografiskt utspridda verksamhet som företagen inom kooperationen representerar, säger Peter Carlén, VD för LRF Samköp. LRF-kooperationen består av över 350 medlemsföretag, som är verksamma inom chark-, skogs-, mejeri- och jordbruksnäringen. – Vi vill kunna erbjuda anpassad IT-infrastrukturservice till alla våra medlemmar, som är allt från mindre företag till stora bolag, säger Gunnar Öster, affärsområdeschef på LRF Samköp. Genom att handla upp stora volymer kan vi pressa priserna och få fördelaktiga villkor när det gäller kompetens, garantier, leverans och logistik. – IT blir även för våra medlemmar ett alltmer affärskritiskt verktyg. Därför känns det tryggt att vi nu har ett ramavtal med en kraftfull leverantör som vi känner stort förtroende för och som finns på plats ute i landet där våra medlemmar finns, säger Gunnar Öster. – LRF har varit en mycket viktig kund hos oss under den förra avtalsperioden och nu satsar vi hårt på att utveckla relationen ytterligare, säger Thomas Kebert, rikskundskoordinator på Atea. Vår ambition är att vara en heltäckande partner till LRF inom IT-infrastruktur och vi är övertygade om att Atea kan erbjuda produkter och tjänster som ökar konkurrenskraften hos lantbrukskooperationens medlemmar. För mer information, kontakta: Lars Pettersson, VD Atea Sverige, 08-477 47 10, lars.pettersson@atea.com Thomas Kebert, rikskundskoordinator Atea, 08-470 80 17, thomas.kebert@atea.com Peter Carlén, VD LRF Samköp, 08-787 59 02, peter.carlen@samkop.lrf.se Gunnar Öster, affärsområdeschef LRF Samköp, 08-787 59 13, gunnar.oster@samkop.lrf.se Atea är Nordens ledande obundna leverantör av IT-infrastruktur. Med ett heltäckande utbud inom produktförsörjning, infrastrukturlösningar och drift gör vi IT-vardagen enklare för våra kunder. Genom lokal närvaro, branschledande logistik, dokumenterad kompetens och förfinad metodik för kostnadsanalys ökar vi nyttan med IT och sänker kostnaderna. Atea har cirka 1 400 medarbetare i hela Norden och omsätter drygt 7 700 MSEK. Läs mer på www.atea.se

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. www.atea.se

Kontakter

Carl-Johan Hultenheim

Presskontakt VD +46 46 16 33 32