Pressmeddelande -

Göteborgs Stad väljer Atea i avtal om bärbara pc

Atea tecknar ramavtal med Göteborgs Stad Intraservice om bärbara datorer och kringutrustning. Staden har cirka 14 000 datorer som byts ut allt eftersom och det är bärbart som är framtiden.

Göteborgs Stads Intraservice kommer i år att avropa cirka 2 500 bärbara datorer samt skärmar och tillbehör. Datorerna skall användas inom stadens förvaltningar och bolag.

- Det mesta talar för att det blir mer bärbart i framtiden. Atea är ett tryggt val som står för miljötänkande, leveranssäkerhet och stabilitet. Företagets erbjudande om återtag av datorprodukterna efter användandet är något som Göteborgs stad med stor säkerhet kommer att utnyttja, säger Håkan Gustafsson, inköpare vid Intraservice.

Upphandlingsbolaget fastställer kriterier för bland annat miljöansvar, priser med mera. Vad som skall levereras är noga specificerat enligt plattformen Gbg 3000. Den är fastställd för att garantera funktionalitet för och service till förvaltning och bolag inom Göteborg stad. Idag disponerar stadens 45 000 anställda vid förvaltning och bolag cirka 14 000 datorer. De bärbara datorer som nu avropas kommer att ersätta befintlig, uttjänt utrustning.

- Göteborgs stad är en stor och viktig kund med ett brett behov av it-utrustning. Vi är mycket glada över att ha fått utökat förtroende, staden har en innovativt tänkande kring it, säger Tommy Vestlie, regionchef Atea Sverige AB.

För mer information, kontakta:
Tommy Vestlie, regionchef Atea Sverige AB, +46-31-744 51 31, tommy.vestlie@atea.com
Håkan Gustafsson, Inköpare Intraservice Göteborgs Stad, +46-730-72 10 86, hakan.gustafsson@intraservice.goteborg.se

Atea är Sveriges ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi har 1 200 medarbetare på mer än 25 orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr, och en omsättning på 6 300 MSEK. Atea ingår i Ementorkoncernen, som är noterad på Oslobörsen. Ementorkoncernen är Nordens största och Europas tredje största leverantör av it-infrastrukturprodukter och tjänster och omsatte drygt 15 000 MSEK under 2007.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Växjö

Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. www.atea.se

Kontakter

Carl-Johan Hultenheim

Presskontakt VD +46 46 16 33 32